Personen met een publieke taak, zoals politieagenten, brandweerpersoneel en hulpverleners, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood. Niet zelden helpen zij mensen die in acuut levensbedreigende situaties verkeren. Geweld tegen dit soort functionarissen is onaanvaardbaar en moet dan ook stevig worden aangepakt, daar past geen taakstraf bij. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.
 
Er bestaat al een meer algemeen taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven. Dit gebod wordt nu uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak, gericht op de handhaving van de openbare orde of veiligheid. Naast bijvoorbeeld politiemensen of ambulancemedewerkers gaat het ook om andere personen met een publieke taak die tijdens hun werk met geweld te maken kunnen krijgen. Zoals artsen en verpleegkundigen, verkeersregelaars en gevangenispersoneel. Of een jeugdbeschermer die het gesprek aangaat met een ouder over de opvoeding van een minderjarige en een conducteur die de reiziger verzoekt een geldig vervoersbewijs te tonen. Zij verdienen allemaal bescherming tegen geweld.

“We zeggen vaker: Handen af van onze agenten en hulpverleners, maar dat zijn holle woorden als we dergelijk gedrag niet ook steviger bestraffen. Iedere vorm van geweld tegen mensen die zich juist inzetten om ons te helpen en te beschermen, is uit den boze. Wat het CDA betreft gaat een dader van zo’n misdrijf een poosje zitten om eens goed na te denken over wat hij of zij heeft aangericht”, aldus Madeleine van Toorenburg, woordvoerder Justitie en Veiligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.