17 november 2017

Kabinet verlaagt eigen bijdragen voor langdurige zorg

De komende jaren gaan er verschillende eigen bijdragen voor langdurige zorg omlaag. Dat maakte minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zojuist in zijn eerste persconferentie bekend.

Het Kabinet gaat de stapeling van zorgkosten de komende jaren beperken. Op dit moment krijgen mensen vaak te maken met verschillende zorgwetten en daardoor betalen ze verschillende eigen bijdragen. Op deze manier blijft de zorg en ondersteuning betaalbaar.

Al vanaf 1 januari 2018 gaat de eerste maatregel in. Die maatregel ontziet mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis, of zelf in een verpleeghuis verblijven terwijl hun partner thuis woont. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10%.

Door deze maatregel gaan dertigduizend mensen erop vooruit. Dit zijn vooral mensen met een middeninkomen. Per maand betalen zij 30 tot 150 euro minder.

Een tweede maatregel gaat in 2019 van kracht. De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg wordt gehalveerd van 8 naar 4% van het vermogen.

De bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen krijgen een plafond van 250 euro per jaar, gekoppeld aan de herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Ook is besloten om het eigen risico tot en met 2021 te bevriezen en om de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen.

Om de stapeling van kosten voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen te verminderen voert het kabinet in 2019 een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken in voor alleenstaanden en partners/gehuwden die gebruik maken van Wmo- voorzieningen (exclusief beschermd wonen).

Het abonnementstarief zal voor veel mensen  een forse verlaging betekenen van de eigen bijdrage in de Wmo omdat ze een bijdrage gaan betalen ter hoogte van het huidige minimumbedrag.

Het abonnementstarief betekent ook dat de uitvoering sterk zal worden vereenvoudigd waardoor de administratieve lasten bij de eigen bijdragen in de Wmo 2015 zullen afnemen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.