Eén keer per jaar debatteren Kamerleden en Europarlementariërs gezamenlijk in de Tweede Kamer over de Europese Unie. Namens het CDA namen kamerlid Mustafa Amhaouch en delegatieleider in het Europarlement Esther de Lange deel aan dit ‘Staat van de Unie-debat’. In het debat werden onder andere de economie, rechtstaat en het migratievraagstuk besproken. Amhaouch: “Het CDA ziet de Europese Unie als een belangrijke waardengemeenschap en economische drager van ons verdienvermogen.”

Vernieuwing nodig in debat over Europa
De Lange pleitte voor vernieuwing in het debat over Europa en hekelde de ‘oude stokpaardjes’ van de premier, zoals zijn verzet tegen verdragswijzigingen: “Soms is het alsof Nederland met een oude bril naar een nieuwe wereld kijkt. Mijn Europa is meer dan de som der delen. Ja, het is gebouwd op 27 sterke lidstaten, maar het moet meer zijn dan dat. Hoe vergroten we, dankzij de EU,  als 27 lidstaten ons gewicht, onze autonomie, ja onze soevereiniteit in de wereld - daar hoort deze discussie over te gaan”, aldus De Lange.

Eerlijk speelveld voor Nederlandse en Europese industrie
In het debat ging Amhaouch ook in op het belang van Europese samenwerking voor onze economie en industrie: “Europa zet mondiaal de standaard voor producten en productieprocessen. De keerzijde is de Chinese inmenging in onze Europese economie. We moeten stoppen naïef te zijn en essentiële maakindustrie en economische infrastructuur beschermen. Dat kan niet alleen op nationaal niveau. We moeten een plan maken dat inhoud geeft aan een gelijk speelveld binnen Europa en een sterk Europa ten opzichte van China en de Verenigde Staten in de wereldeconomie. De nieuwe Europese industriepolitiek is hiervoor een goede aanzet”, betoogde Amhaouch.
 
Europese Veiligheidsraad
Amhaouch pleitte ook voor een sterkere Europese Unie op het wereldtoneel, dat daadkrachtiger kan optreden tijdens internationale crises. Amhaouch: “Europa moet een internationale speler en niet het speelveld zijn”. Hij diende daarom met D66 een voorstel in voor de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zodat de Europese Unie een krachtigere stem krijgt op het wereldtoneel. Volgende week wordt er over dit voorstel gestemd. 

Kijk het volledige debat en de inbreng van Esther en Mustafa hier terug.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.