CDA Tweede Kamerlid René Peters heeft schriftelijke vragen ingediend over een bijstandsproef in de gemeente Amsterdam. Peters zet grote vraagtekens bij deze proef, waarbij 40.000 bijstandsgerechtigden vanaf februari volgend jaar 200 euro per maand mogen bijverdienen. “Dit druist in tegen de bedoeling van de wet. De bijstand is geen hangmat maar een vangnet. Het moet niet zo zijn dat mensen op de bank blijven zitten en gratis geld krijgen. Amsterdam past op deze manier op eigen houtje de landelijke regels rondom de bijstand aan, dat kan natuurlijk niet.”

Ook het Amsterdamse CDA gemeenteraadslid Diederik Boomsma heeft geen goed woord over voor het experiment. In een artikel in de Telegraaf over dit onderwerp zegt hij: „De gedachte dat wij nu een 'repressieve' en 'vernederende' bijstand zouden hebben waar dit een oplossing voor zou zijn, is volstrekte onzin. Wie werkt heeft nog veel meer verplichtingen. “

Het Amsterdamse college en een meerderheid van de gemeenteraad weigeren volgens hem om werk te maken van de tegenprestatie. Absurd, aldus Boomsma. “Ze willen met van alles experimenteren, behalve met een tegenprestatie. Het is toch volstrekt normaal én sociaal dat je, in goed overleg, iets terugdoet voor je uitkering? Daarmee kun je bovendien werkervaring opdoen.”

Dit zijn de schriftelijke vragen die René Peters heeft ingediend bij de staatssecretaris van Sociale Zaken:

1)    Bent u bekend met het artikel ‘bijstandsproef is nep-experiment’ uit de Telegraaf van 8 november 2017? 1)
2)    Bent u bekend met het feit dat Amsterdam 40.000 bijstandsgerechtigden vanaf februari 200 euro per maand laat bijverdienen?
3)    Klopt het bericht dat Amsterdam niet is toegelaten tot het landelijke experiment rondom de regelluwe bijstand? En dus op eigen houtje, zonder rugdekking van Den Haag, de regels rondom de bijstand aan het aanpassen is?
4)    Klopt het beeld dat Amsterdam een conflict heeft met het ministerie van sociale zaken omdat men weigert een deel van de bijstandswet, te weten de tegenprestatie, uit te voeren? Zo Ja, kunt u toelichten wat de aard van het conflict is?
5)    Hoe gaat de minister zorgen dat regels die overal in het land gelden ook in Amsterdam worden nageleefd?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.