15 maart 2012

Knops: Betere samenwerking tussen veiligheidsdiensten

Tijdens een debat over de mislukte helikopteractie een jaar geleden in Libië heeft Raymond Knops benadrukt dat er de nodige lessen zijn te trekken. Binnen Defensie, interdepartementaal, maar ook met en tussen de MIVD en AIVD. Dat bleek uit een rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de evacuatiemissie. ‘We zijn geschrokken van het gebrek aan afstemming, samenwerking en communicatie tussen de departementen en diensten’, aldus Knops. De CDA-fractie is daarom blij dat het kabinet heeft verzekerd dat alle betrokkenen geleerd hebben van het rapport en dat de aanbevelingen zullen worden uitgevoerd. Bij toekomstige risicovolle militaire operaties als deze zal de MIVD voortaan vooraf geconsulteerd worden.

Dat is winst, ook voor crisissituaties in de toekomst. In zulke omstandigheden moeten de MIVD en AIVD wat het CDA betreft hun krachten bundelen, in plaats van langs elkaar heen te werken, zeker als hun informatiepositie beperkt is. Juist daarom is ook internationale samenwerking met zusterdiensten van belang. Het kabinet beaamde dit. Knops sprak tenslotte zijn waardering uit voor de militairen, in het bijzonder de helikopterbemanning, die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet om landgenoten in nood te hulp te komen. Gezien de onrust en instabiliteit in de wereld om ons heen, kunnen zulke situaties zich in de toekomst vaker voordoen. En die gestrande Lynx-helikopter die terugkomt uit Libië? Die hoort wat de CDA-fractie betreft in een museum thuis!     

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.