CDA-Kamerlid Anne Kuik heeft zich deze week samen met D66 sterk gemaakt voor het wereldwijd bestrijden van kindhuwelijken en seksueel misbruik van meisjes en vrouwen. Tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking stelden de twee coalitiepartijen daarom voor om 7 miljoen euro extra te investeren in een hulporganisatie als Girls not Brides. Verder vroeg Kuik aandacht en extra geld voor de bestrijding van de dodelijke infectieziekte tuberculose, en de oprichting van een ‘Challenge Fund’ om toegang tot beroepsonderwijs en werk voor jeugd in arme landen te vergroten.

Girls not Brides
‘Girls Not Brides’ is een internationaal partnerschap van meer dan 1000 organisaties. Zij ontwikkelen programma’s om kindhuwelijken tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel in die aanpak is zorgen voor meer onderwijs: voorlichting op school over de gevolgen van een kindhuwelijk en seksuele voorlichting hebben in de afgelopen tien jaar zo’n 25 miljoen kindhuwelijken voorkomen. Cruciaal daarnaast in de aanpak van ‘Girls not Brides’ is het ondersteunen van lokale organisaties. Zij hebben direct contact en invloed op de lokale leiders en de ouders.

Kuik: “Kinderen zijn in veel landen getekend voor het leven door gedwongen kindhuwelijken en seksueel misbruik. Zij moeten hier beter tegen worden beschermd. Daarom is die extra inzet zo belangrijk. Meisjes moeten kind kunnen zijn en verdienen een eerlijke kans om op te groeien tot zelfstandige vrouwen.”

5 miljoen naar bestrijding TBC
Anne Kuik nam daarnaast het initiatief om samen met de coalitiepartijen 5 miljoen euro extra te investeren in de aanpak van tuberculose, beter bekend als tering. Tuberculose is momenteel de meest dodelijke infectieziekte, met 10.4 miljoen gevallen wereldwijd die leiden tot meer dan anderhalf miljoen dodelijke slachtoffers. Er is sprake van een toenemend aantal gevallen, mede door de toenemende resistentie van de ziekte. Dit jaar was Nederland de gastheer van een internationale top over antimicrobiële resistentie (AMR), waar dit onderwerp nadrukkelijk op de agenda stond. Daarnaast is het vaak onderbelicht dat het de belangrijkste doodsoorzaak vormt onder hiv- en aidspatiënten.

Het CDA wil daarom dat de vrijwillige bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eenmalig wordt verhoogd, zodat de nieuwe en succesvolle diagnostiek die Nederland heeft ontwikkeld verder kan worden verspreid.

Anne Kuik: “Tering vormt een grote bedreiging voor de mondiale volksgezondheid. Het klinkt als een grof woord, maar de opmars in Europa en de rest van de wereld vraagt onze serieuze aandacht. Belangrijk dat de voortrekkersrol van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven hiermee extra wordt gestimuleerd. Ziektes houden niet op bij de grens.”

Onlangs werd Anne Kuik nog officieel benoemd tot tering-ambassadeur, nadat zij als eerste Nederlandse parlementariër de zogeheten Verklaring van Barcelona ondertekende. In dit internationale document vragen 2300 politici over de hele wereld aandacht voor de inzet tegen tuberculose (TBC).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.