Dagelijks worden er in Nederland mensen met een beperking buitengesloten. Dat komt omdat er vaak niet over wordt nagedacht dat deze mensen aanpassingen nodig hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over ‘de implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking’ benadrukte Tweede Kamerlid Anne Kuik de urgentie van het feit dat wij allemaal aan de slag moeten. Kuik: “Een wake up call is hard nodig.”

Het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in werking getreden. Maar de mensen om wie het gaat merken er nog onvoldoende van, aldus verschillende belangenverenigingen. Ook minister de Jonge geeft aan dat er nog niet voldoende tempo wordt gemaakt. Hij wil samen met partijen kijken hoe er concrete stappen gezet kunnen worden zodat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving.

De gemeenteraadsverkiezingen in maart kunnen volgens Kuik een uitgelezen moment zijn voor lokaal bestuur om hun ambitie aan te geven met betrekking tot het VN-verdrag. Dat kunnen ze opnemen in het coalitieakkoord. De minister heeft in het debat toegezegd via de VNG hierin de gemeenten te stimuleren. Daarnaast ziet Kuik ook dat de lokale afdelingen van het CDA al hard bezig zijn met dit thema. Zij biedt aan om afdelingen op dit thema te ondersteunen. Het CDA diende een motie in om gemeenten die voorop lopen bij de implementatie van het VN-verdrag te kunnen koppelen aan gemeente die achter blijven.

1 op de 8 Nederlanders heeft een langdurige beperking. Het gaat over fysieke, visuele auditieve verstandelijke en psychische beperkingen. Anne Kuik: “Zorgen dat iedereen mee kan doen, is natuurlijk niet alleen een taak van de overheden maar een taak voor ons allemaal. Ik erger me aan fietsen opeen  blindengeleidepad, het doorrijden van chauffeurs en uitstallingsborden die de toegang moeilijker maken. Het moet bij mensen tussen de oren gaan zitten hoe we beter rekening met een ander houden. Een ander, die tien keer zoveel doorzettingsvermogen en geduld moet hebben om mee te kunnen doen. Ook moeten professionals zoals bouwers en architecten er meer van doordrongen raken dat toegankelijkheid voor iedereen het uitgangspunt moet zijn. Zodat we als samenleving mensen niet buitensluiten, maar insluiten.”Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.