CDA-Kamerlid Anne Kuik voerde woensdag het woord bij het debat over de nieuw te kiezen Kamervoorzitter, waarvoor naast de huidige Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) ook Kamerleden Martin Bosma (PVV) en Vera Bergkamp (D66) zich kandideerden. In het debat benadrukte Kuik het grote belang van deze rol voor onze democratie, in het bijzonder als het gaat om de controlerende taak van het parlement ten opzichte van de regering.
 

Anne Kuik: “Het gezicht van onze Kamer, de voorzitter, staat symbool voor onze democratie en hoe we met elkaar omgaan. In dit huis worden alle meningen gehoord en gewogen. Hier wordt gedebatteerd op het scherpst van de snede. Maar altijd met respect. En in de wetenschap dat alleen blijven hameren op het eigen gelijk, zonder open oor en hart voor de mening van een ander, ons niet verder brengt. Aan dit boeiende proces mag een voorzitter mede sturing geven. Met aandacht voor begrijpelijke taal, zodat iedereen debatten kan volgen.”
 

Betere informatievoorziening en zorgvuldige wetgeving
Voor het CDA is de rol van de Kamervoorzitter erg belangrijk bij het goed functioneren van de Kamer. Bijvoorbeeld als het gaat om betere informatievoorziening, het bevorderen van dualisme en de totstandkoming van zorgvuldige wetgeving. Maar ook een goede balans in de hoeveelheid debatten en de wissel die dat trekt op de gehele Kamerorganisatie. Tot slot geeft de voorzitter leiding aan de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer, en heeft daarmee grote invloed op de werkcultuur. Anne Kuik wilde dan ook van iedere kandidaat weten hoe zij deze rol van plan zijn in te vullen.
 
Kuik: “Het informatierecht is één van onze belangrijkste instrumenten. Het is nodig voor Kamerleden om de rol van controleur goed uit te kunnen oefenen. We hebben te vaak, en niet alleen in de toeslagenaffaire, gezien dat er op heel veel vragen van de Kamer erg laat - of zelfs geen - antwoorden kwamen. Of dat op basis van WOB-verzoeken via journalisten de informatie uiteindelijk tot ons komt. Daarnaast is niet voor niets aan de profielschets toegevoegd dat de voorzitter een belangrijke taak heeft bij het bevorderen van dualisme en zorgvuldige wetgeving. De Kamervoorzitter draagt de democratische waarden uit waar we allen voor staan.”

Vera Bergkamp nieuwe Kamervoorzitter 
In de eerste ronde kreeg Vera Bergkamp direct de meerderheid van de stemmen (74), en werd daarmee verkozen tot de nieuwe Kamervoorzitter. Wopke Hoekstra bedankte Khadija Arib in een eerste reactie voor al haar werk, en feliciteerde Vera Bergkamp met haar verkiezing: ‘Als gezicht van onze democratie zal zij onder andere de belangrijke rol vervullen om de controlerende taak van de Kamer te waarborgen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.