Het CDA wil dat het kabinet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (OS) meer doet tegen mensenhandel, waarbij vooral de grondoorzaken aangepakt moeten worden. CDA-woordvoerder ontwikkelingssamenwerking Anne Kuik heeft hiervoor een motie ingediend bij de begrotingsbehandeling OS.

Kuik: “Op 23 oktober lezen we het nieuws over een jonge vrouw die haar moeder bericht ‘Mijn reis naar het buitenland slaagt niet. Mam, ik hou zoveel van je! Ik sterf omdat ik niet kan ademen’ Ze was 1 van de 39 slachtoffers die zijn omgekomen in een vrachtwagen in Engelse plaats Grays. Het bericht ging door merg en been, de jonge vrouw is een gezicht achter de getallen. We zien deze schrijnende situaties steeds vaker en dichterbij, terwijl de oplossing vaak ver buiten de Nederlandse en Europese grens ligt. Ik denk daarnaast ook aan seksuele uitbuiting, orgaanhandel en om kinderhandel. Op criminelen, die een businessmodel maken van hopeloze kansarme mensen, moet internationaal een klopjacht worden gehouden. Mensenhandel is een veelkoppig monster, dat vanuit verschillende beleidsterreinen moet worden aangepakt. Ook vanuit ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel.  Juist het ontwikkelingswerk vindt plaats daar waar voor veel mensen mensenhandel begint. Ik wil de focus op de grondoorzaken van mensenhandel.  Het herkennen en voorkomen van netwerken van mensenhandelaren is cruciaal. We moeten het probleem bij de wortel aanpakken.”

Perspectief bieden in eigen land


De demografische groei van Afrika en het gebrek aan perspectief voor mensen zijn twee ontwikkelingen waar ook Europa mee te maken heeft, en nog veel meer mee te maken krijgt als er niks gebeurt. Kuik: “Europa kan niet de uitweg zijn voor uitzichtloosheid in Afrika. Maar Ik vind wel dat we juist daarom een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om mensen te helpen aan een perspectief op een beter leven in eigen land. Daarom is een focus op jeugd in ons OS-beleid zo belangrijk. Een voorbeeld van een programma waar ik met mijn collega van de CU al eerder een motie over heb ingediend, is de oprichting van het Challenge fonds. Het fonds is vorige week gelanceerd. De inzet is het creëren van toekomstperspectief voor 200.000 vrouwen en mannen in Afrika en het Midden-Oosten door te investeren in fatsoenlijk werk en inkomen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.