Voor het CDA ligt bij ontwikkelingssamenwerking de prioriteit bij drie punten: het aanpakken van de grondoorzaken van migratie, noodhulp aan crises die vergeten dreigen te raken en het bieden van economisch perspectief. Dit laatste is zowel in het belang van Europa als de mensen in ontwikkelingsgebieden.

Bij de begrotingsbehandeling van Ontwikkelingssamenwerking lichtte CDA woordvoerder Anne Kuik deze punten nader toe. “Het Nederlandse OS-beleid zal zich moeten focussen op enkele prioriteiten. De demografische groei van Afrika is de komende decennia gigantisch. Er zullen vluchtelingen, vooral economische vluchtelingen, naar Europa blijven komen. De hoofdoorzaak voor vertrek naar Europa is voor velen het gebrek aan perspectief op werk. Met de huidige bevolkingsgroei in Afrika zijn er jaarlijks 20 miljoen nieuwe banen nodig! De extra middelen die het kabinet nu ter beschikking stelt moeten we dan ook inzetten op het ontwikkelen van perspectief voor de mensen in Afrika en dan vooral voor jongeren.”

Er worden drie focuslanden genoemd in het regeerakkoord: Jordanië, Libanon en Irak. Daarnaast wordt Afrika genoemd. Maar het is onduidelijk  welke criteria de regering gaat hanteren in het aanbrengen van een focus in het beleid t.a.v. ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel. Vandaar dat het CDA een motie indiende om die criteria duidelijk te krijgen. Daarbij dient het kabinet ook aan te geven welke specifieke onderwerpen binnen deze focuslanden tot speerpunt worden gemaakt.

Kuik pleitte ervoor om met spoed te onderzoeken waar Nederlands geld in de genoemde focuslanden het meeste effect heeft. “Kern van de Nederlandse inzet dient het bieden van perspectief aan de bevolking te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van economische activiteit door middel van een lening en microkrediet.”

Het CDA wil verder enkele specifieke zaken de aandacht geven in 2018, zoals het versterken van de positie van vrouwen in het algemeen. Kuik: “Vrouwen betalen vaak de hoogste rekening door trauma’s, seksueel geweld of simpelweg door het wegvallen van de familie. Maar tegelijkertijd zijn het ook de vrouwen die een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en ontwikkeling.”

Tot slot vroeg Kuik aandacht voor enkele vergeten crises: o.a. de oorlog en cholera-epidemie in Jemen en de hongersnood Oost Afrika. De door de minister voorgestelde verhoging van de Noodhulp zou gebruikt kunnen worden om deze specifieke stille rampen aan te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.