Er moet een campagne komen om ouders bewust te maken van schadelijke gevolgen van roken in het bijzijn van kinderen. Die oproep deed CDA woordvoerder Anne Kuik donderdag tijdens een debat over preventiebeleid met staatssecretaris Paul Blokhuis. In België heeft een soortgelijke campagne gezorgd voor een halvering van het aantal kinderen dat dagelijks in de tabaksrook zit.

Schadelijke effecten
Kuik: “Van de Nederlandse kinderen tussen de 0 en 4 jaar worden er jaarlijks 100.000 blootgesteld aan tabaksrook. Het gaat dan vooral om de thuissituatie en in de auto. Iemand die in een auto zit waarin wordt gerookt, krijgt ongeveer 27 keer hogere concentraties kankerverwekkende stoffen binnen dan normaal. Bij kleine kinderen zijn de longen en het immuunsysteem nog in ontwikkeling. Zij kunnen zichzelf niet wapenen tegen het binnenkrijgen van deze schadelijke rook. Ouders moeten zich hier veel meer van bewust worden. We praten hier immers wel over de gezondheid van onze volgende generatie.”

Nationaal Preventieakkoord

Naar verwachting wordt dit najaar het Nationaal Preventieakkoord ondertekend, waar de aanpak van roken een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Het CDA wil echter dat voor die tijd al vaart wordt gemaakt met het opzetten van een landelijke campagne en riep de staatssecretaris hiertoe op. Kuik: “De beweging van de Rookvrije Generatie dringt steeds verder door in de samenleving. We zien de voorlichting over roken bij zwangerschap, de rookvrije schoolpleinen en nu ook steeds meer de rookvrije speeltuinen. Een logische vervolgstap is bewustwording onder ouders over roken in het bijzijn van kinderen in het algemeen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.