18 mei 2010

Marja van Bijsterveldt: Schoolvakanties samen laten vallen

Ouders hebben positief gereageerd op het voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs samen te laten vallen met die van het basisonderwijs. Een voorstel om de vakantie met een week in te korten, zodat die net zo lang duurt als die van het basisonderwijs, kan eveneens rekenen op de steun van een meerderheid van de ouders.

In plaats van de zevende week zomervakantie krijgen leerlingen vijf roostervrije dagen. Tijdens die dagen kunnen docenten niet-lesgebonden werkzaamheden uitvoeren, zoals vergaderingen en studiedagen, zonder dat dit leidt tot lesuitval. Twee derde van de ouders is daar positief over. De maatregel moet ertoe bijdragen dat leerlingen het verplichte aantal van duizend lesuren per jaar krijgen. Ruim 96 procent van de ouders zegt dat belangrijk te vinden.

Het voornemen van Van Bijsterveldt is slechts bij een minderheid van de ouders (44 procent) bekend. De staatssecretaris vindt dat evenwel geen bezwaar. 'We hebben nog even. Het is fijn om te merken dat mijn voorgenomen beleid op brede steun kan rekenen bij ouders.' Binnenkort maakt het ministerie bekend vanaf welk schooljaar de maatregel van kracht wordt. Voor het zover is zal nog uitgebreide voorlichting plaatshebben, aldus Van Bijsterveldt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.