03 april 2021

Marnix van Rij interim-partijvoorzitter CDA

Marnix van Rij is door het Partijbestuur van het CDA unaniem benoemd tot interim-partijvoorzitter. Hij treedt volgende week aan en de voorziene interimperiode loopt in ieder geval tot het volgende congres in het najaar van 2021. Ook zal Ank Bijleveld-Schouten als buitengewoon adviseur het Landelijk Bestuur gaan adviseren. Samen gaan Marnix en Ank met alle CDA’ers bouwen aan de toekomst van de partij. 

Een driedelige opdracht

Naast de reguliere taken van een partijvoorzitter heeft Marnix van Rij drie opdrachten meegekregen:

  • sturing geven aan de evaluatie van het hele traject van de Tweede Kamerverkiezingen 2021, van voorbereiding en uitvoering tot en met de verkiezingsuitslag;
  • richting geven aan de doorontwikkeling van de partij, zowel qua structuur als cultuur; 
  • het CDA gedachtegoed bewaken richting de Tweede Kamerfractie en de formatie, op basis van het verkiezingsprogramma, het visiestuk ‘Zij aan zij’, het Program van Uitgangspunten en andere richtinggevende voorstellen zoals uit het nieuw sociaal contract.

Een CDA’er in hart en nieren

Marnix van Rij (Rotterdam, 1960) is een ervaren bestuurder en een CDA´er in hart en nieren. 

Hij kent het CDA vanuit verschillende rollen: hij was actief binnen het CDJA, wethouder in Wassenaar, een van de oprichters van het CDA Dertigersnetwerk en ook eerder reeds partijvoorzitter. Tevens was hij Eerste Kamerlid voor het CDA van 2015-2019 en voorzitter van de Evaluatiecommissie van de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

Hij is een verbinder met gezag die niet wegkijkt voor wat niet goed gaat, maar besluiten durft te nemen en weet van doorpakken. Marnix kan mensen in de partij enthousiasmeren maar ook aanspreken, en zal een constructief-kritische gesprekspartner zijn voor partijleider Wopke Hoekstra en voor alle CDA volksvertegenwoordigers. 

Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij: ¨Het CDA staat voor een grote uitdaging en dat is ook de reden dat ik nu graag wil inspringen en mijn steentje wil bijdragen aan de partij, want de partij gaat mij aan het hart. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij het CDA, maar daarbij geldt ook dat niemand groter is dan de partij.¨

Op dit moment is Marnix van Rij nog regeringscommissaris van St. Eustatius. Hij zal zijn taken als regeringscommissaris op korte termijn neerleggen. Het Landelijk Bestuur is Marnix zeer erkentelijk dat hij deze uitdagende klus op zich wil nemen en kijkt uit naar de samenwerking met hem.

Samen aan de slag

De interim-partijvoorzitter staat er niet alleen voor. Samen met het Landelijk Bestuur gaat hij aan de slag. Om het team te versterken, heeft het Landelijk Bestuur Ank Bijleveld gevraagd de rol van buitengewoon adviseur op te pakken. Zij krijgt als taak het bestuur (waaronder de interim-partijvoorzitter) scherp te houden en te adviseren over:

  • politiek-inhoudelijke kwesties;  
  • de verbinding tussen Den Haag en de regio’s;
  • de organisatie en cultuur van onze vereniging.

Ank zal met haar verbindende kwaliteiten en jarenlange ervaring in verschillende rollen van grote waarde zijn in de komende tijd. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.