12 juli 2018

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan de slag in de zorg

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ondertekenden afgelopen woensdag 11 juli afspraken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in de zorg.

Grote personeelstekorten
Het tekort aan personeel is voor de sector Zorg en Welzijn een van de grootste uitdagingen. Tot eind 2022 zijn ongeveer 100 tot 125 duizend extra medewerkers nodig. Aan de andere kant zijn er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een prima bijdrage kunnen leveren aan de tekorten. Om te zorgen dat deze mensen ook echt aan de slag kunnen op de plekken waar ze nodig zijn, werkt iedereen die hier mee te maken heeft er aan mee. Minister Hugo de Jonge: ¨Goede zorg is mensenwerk. En daar kan iedereen een bijdrage aan leveren.¨

Naast de bewindspersonen zijn dat Actiz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), VO-Raad Praktijkonderwijs, Primair Onderwijsraad (PO-raad), Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (Lecso), Divosa, UWV, het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties RegioPlus en werknemersorganisatie CNV. De samenwerkende partijen hebben een actieplan opgesteld dat deze week werd gepresenteerd bij verpleeghuis ‘Gulden Huis’. 


Specifieke doelgroep
Bij de mensen om wie het gaat wordt specifiek gedacht aan de instroom van:
• Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en mbo-entreeopleiding;
• mensen uit de doelgroep van de Participatiewet of met een UWV-uitkering;
• mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder statushouders.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.