CDA minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid investeert de komende jaren 91 miljoen in de inzetbaarheid van politieagenten en 100 miljoen in de aanpak van ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. 

Inzetbaarheid politieagenten
De komende jaren gaan er veel agenten met pensioen en veel nieuwe agenten zijn nog in opleiding. Minister Grapperhaus investeert daarom eenmalig 91 miljoen in de inzetbaarheid van politieagenten. Zo wordt er geld beschikbaar gemaakt om ervoor te zorgen dat er de komende jaren voldoende agenten zijn. De minister benadrukt het belang van een sterke politie: ''Het is hard nodig nieuwe politiemensen te werven en de gevolgen van vergrijzing van het korps op te vangen. Deze extra 91 miljoen voor inzetbaarheid gaat daar een wezenlijk verschil in maken. Zo werken we aan een verantwoorde versterking van de politie,” aldus Grapperhaus.

Het extra geld zal vooral op lokaal niveau terecht komen. Eerder al heeft CDA Leider Sybrand Buma daarvoor gepleit, dat juist regionale versterking van de politie meer aandacht moet krijgen en daar ook extra in geïnvesteerd moet worden. Speciale aandacht in de verdeling van het geld is er voor de eenheden Limburg, Zeeland, West-Brabant en Brabant-Oost. Zij worden momenteel geconfronteerd met drugsproblematiek in combinatie met milieucriminaliteit. Naast de 91 miljoen die beschikbaar wordt gesteld, worden er ook 17.000 nieuwe mensen opgeleid.
 
Ondermijnende criminaliteit
De 100 miljoen die wordt besteed aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit gaat bijvoorbeeld naar betere beveiliging van mainports, het verbeteren van inzicht in financiële geldstromen en versterking van de aanpak in de buitengebieden. Deze aanpak focust zich voornamelijk op de illegale drugsindustrie. Minister Grapperhaus: “We worden bijna dagelijks geconfronteerd met georganiseerde criminaliteit die onze samenleving ondermijnt. Door gevaarlijke drugslabs midden in woonwijken, door bedreiging van bestuurders en door vermenging van onder- en bovenwereld. De aanpak hiervan zie ik als een van mijn belangrijkste opdrachten. Nederland moet een minder aantrekkelijk land worden voor de georganiseerde misdaad, daarom gaan we de onderliggende voedingsbodem aanpakken. Door deze concrete investering en door versterking van de  samenwerking van overheden en bedrijfsleven gaan we de georganiseerde misdaad  een slag toe brengen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.