Agnes Mulder voerde deze week het woord in het debat over de begroting op het gebied van Buitenlandse Zaken. Tijdens het debat heeft het CDA het kabinet opgeroepen om de oppositie in Belarus actiever te gaan steunen en om meer geld vrij te maken voor de strijd tegen desinformatie.

Belarus
Het regime van Loekasjenko blijft in Belarus mensenrechten met voeten treden. Daarbij zien we de situatie op de grens tussen Belarus en Polen, waar migranten worden ingezet als politiek drukmiddel, snel verslechteren. De oppositie in het land zit op dit moment in ballingschap in de Baltische staten. Agnes Mulder heeft daarom in het debat een voorstel ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen om “op zeer korte termijn in contact te treden met de oppositie uit Belarus in de Baltische staten, te onderzoeken waar behoefte aan is en hen te ondersteunen in deze behoeften die gericht zijn op het voeren van oppositie in Belarus en het openbaar maken van misstanden van het regime”. Het voorstel is met brede steun aangenomen. In een tweet gaf Agnes aan blij te zijn met deze brede steun.

Desinformatie
Tijdens het debat vroeg Agnes Mulder ook aandacht voor de situatie van de rechtstaat in Europa en de rest van de wereld. Mulder: “Mondiaal en in Europa staat de rechtsstaat onder druk. Covid, klimaatverandering en migratie worden aangegrepen om xenofobie en antisemitisme te versterken. Desinformatie speelt daarbij een grote rol”. Om dit probleem tegen te gaan heeft het CDA een amendement ingediend om de actie tegen desinformatie op te schalen. Over dit voorstel zal later dit jaar worden gestemd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.