06 december 2022

Mulder: Ook in Norg en Grijpskerk omgekeerde bewijslast

Het CDA pleit bij het wetgevingsoverleg Groningen in de Tweede Kamer voor de terugkeer van het bewijsvermoeden voor gedupeerden van gaswinning in de gebieden rond de gasopslagen bij Norg en Grijpskerk. Tweede Kamerlid uit Drenthe Agnes Mulder stelt voor om het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) te verplichten het bewijsvermoeden met omgekeerde bewijslast weer te hanteren.

Doordat het IMG de werkwijze onterecht heeft aangepast kunnen duizenden inwoners in Noord-Drenthe de schade aan hun huizen niet vergoed krijgen. Steeds opnieuw wijst het IMG een andere oorzaak aan, waardoor gedupeerden in eindeloze procedures verzijld raken. Eerder al riep het CDA op om de bewijslast om te keren, maar het IMG heeft nog steeds te veel ruimte om haar eigen gang te gaan.

Tweede Kamerlid Agnes Mulder: "Het is zeer kwalijk dat de schade door mijnbouw bij Norg en Grjipskerk niet wordt aangepakt. Als we een goede aanpak zo snel mogelijk willen regelen, moeten we dat nu met een amendement doen." 

Het amendement wordt gesteund door de coalitiepartijen, waardoor de staatssecretaris de bevoegdheid krijgt om de gebieden waar het bewijsvermoeden moet worden toegepast aan te wijzen. 

Het bewijsvermoeden met omgekeerde bewijslast houdt in dat bij fysieke schade aan gebouwen en werken, die naar haar aard redelijkerwijs schade door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld zou kunnen zijn, wordt vermoed dat die schade veroorzaakt is door de aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.