Het stoppen van aardgaswinning in Groningen zorgt voor een verlies van 20.000 banen in Noord-Nederland. Tegelijkertijd bieden de ontwikkelingen op het gebied van waterstof veel nieuwe mogelijkheden voor Noord-Nederland. Groningen wordt door de Europese Commissie zelfs gezien als een belangrijk doelgebied voor het Just Transition Fund in Nederland. Daarom heeft het CDA de regering via een motie opgeroepen om met de betrokken partijen in Noord-Nederland (en de andere regio's) samen een JTF-plan op te stellen, met de nadruk op de verdere ontwikkeling van waterstof, om voor dit fonds in aanmerking te komen.

Just Transition Fund
CDA-woordvoerder energie Agnes Mulder: ‘Een belangrijk onderdeel van de Green Deal is het Just Transition Fund. Dit fonds kan een belangrijke oplossing bieden voor specifieke uitdagingen voor regio's die af moeten van fossiele bronnen, zoals bij ons het gaswingebied in Groningen. In Noord-Nederland liggen er grote kansen op het gebied van ontwikkeling van groene waterstof. Ook andere regio's zetten in op de transitie naar groene waterstof, en we hebben alle regio's nodig om de routekaart naar groene waterstof waar te kunnen maken. Het gaat in het Just Transition Fund om grote bedragen. Ik zou die andere regio's dus ook willen laten aanhaken, maar de bulk mag wat mij betreft richting Noord-Nederland.’

Just-in-time-sailing
In haar inbreng in dit debat over de Green Deal stond Mulder ook stil bij mogelijkheden om de CO2-uitstoot in de scheepvaart te verminderen. Het CDA is voorstander van een Europese havenstrategie, mits hier een gelijk speelveld voor is. In die strategie moet aandacht komen voor een verbetering in de logistieke planning van zeeschepen, ook wel just-time-sailing genoemd. Mulder: ‘Er is grote winst te behalen op het gebied van CO2-reductie in de scheepvaartsector, en havens spelen daarbij een cruciale rol. Bij just-in-time sailing ontvangen havenbedrijven schepen op basis van roosterindeling in plaats van aankomstmoment. Daarbij is een CO2-reductie van ruim 20% mogelijk’. Via een motie, die ze indiende samen het haar fractiegenoot Wytske Postma, riep ze de regering op om bij de Europese Commissie te gaan pleiten voor zo’n groene Europese havenstrategie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.