14 oktober 2010

Nieuw kabinet beëdigd

Jan Peter Balkenende zijn taak als minister-president zit erop. Hij heeft het stokje overgedragen aan Mark Rutte. Vandaag heeft het voltallige kabinet Rutte-Verhagen zich samen met de koningin op het bordes van paleis Noordeinde gepresenteerd.

Het CDA is zeer tevreden met de samenstelling van het nieuwe kabinet. Het bevat naast een aantal vertrouwde gezichten uit het laatste kabinet Balkenende ook een groot aantal nieuwe. Bij alle bewindspersonen gaat het om mensen met een goede staat van dienst en veel ervaring.

Maxime Verhagen
Vicepremier en Minister van Economische Zaken
Maxime Verhagen (1956) was minister van Buitenlandse Zaken in het vorige kabinet, en nam na de verkiezingen van afgelopen juni het fractievoorzitterschap waar. Dat was geen onbekende plek voor hem; tijdens de kabinetten Balkenende 1 en 2 was hij ook fractievoorzitter. In het nieuwe kabinet is Verhagen vicepremier en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
 
Jan Kees de Jager
Minister van Financiën
Jan Kees de Jager (1969) werd in 2007 staatssecretaris van Financiën, en na de val van het kabinet demissionair minister. In het nieuwe kabinet is hij weer minister van Financiën. Eerder was De Jager ICT ondernemer.
 
Piet Hein Donner
Minister van Binnenlandse Zaken
Piet Hein Donner (1948) was eerder minister van Justitie en Sociale Zaken. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en lid van de Raad van State. In het nieuwe kabinet is hij minister van Binnenlandse Zaken, met de portefeuilles volkshuisvesting en integratie.
 
Gerd Leers
Minister van Immigratie en Asiel
Gerd Leers (1953) was eerder Kamerlid en Burgemeester van Maastricht. Recent leidde hij een commissie naar diplomafraude bij de Hogeschool INHolland. In het nieuwe kabinet wordt hij minister voor Immigratie en Asielzaken.
 
Hans Hillen
Minister van Defensie
Hans Hillen (1947) was voor het CDA al Tweede en Eerste Kamerlid. Daarvoor was hij onder andere journalist en leraar. In het nieuwe kabinet wordt hij minister van Defensie
 
Marja van Bijsterveldt
Minister van Onderwijs
Marja van Bijsterveldt  (1961) wordt minister van Onderwijs in het nieuwe kabinet. Van Bijsterveldt was voorheen voorzitter van het CDA.  Zij begon haar carrière in de gezondheidszorg. In 1994 werd zij burgemeester van Schipluiden. De vorige periode was Van Bijsterveldt staatssecretaris van Onderwijs.
 
Ben Knapen
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Ben Knapen (1951) promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op een proefschrift over de Nederlandse relaties met de Sovjetunie (1917-1943) en heeft veel gepubliceerd over internationale betrekkingen. Eerder was hij buitenlandcorrespondent voor NRC en de NOS en werd hij in 1990 hoofdredacteur van die krant. In het nieuwe kabinet wordt hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en bijzonder hoogleraar media en kwaliteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
Henk Bleker
Staatssecretaris van Landbouw
Henk Bleker (1953) was waarnemend partijvoorzitter van het CDA. In het nieuwe kabinet wordt hij de staatssecretaris van Landbouw. Eerder in zijn carrière was Bleker gedeputeerde van de provincie Groningen en directeur van RTV Noord in Groningen.
 
Joop Atsma
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Joop Atsma (1956) zat vanaf 1998 namens het CDA in de Tweede Kamer. In het nieuwe kabinet wordt hij staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Voordat Atsma in de Tweede Kamer kwam, werkte Atsma als journalist voor het ANP, de NOS, het Friesch Dagblad en diverse vak- en streekbladen. Daarnaast heeft  hij diverse bestuurlijke functies bij de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) bekleed.
 
Marlies Veldhuijzen van Zanten
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Marlies Veldhuijzen van Zanten (1953) is namens het CDA de nieuwe Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Veldhuijzen van Zanten heeft een lange carrier als arts in de ouderenzorg. Zo werkte zij als verpleeghuisarts en manager bij verscheidene zorginstellingen. Van 1984 tot 1989 was ze voorzitter van de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen NVVA. Van 1993 tot 2005 werkte ze bij de faculteit geneeskunde van de Vrije Universiteit. De laatste jaren was Veldhuijzen van Zanten verbonden aan de thuiszorgorganisatie Amstelring.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.