De wet over de versterking van gebouwen in de provincie Groningen is bedoeld om een eind te maken aan de schadelijke gevolgen van de gaswinning en gebouwen veiliger te maken. Deze week werd dit wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer. CDA-woordvoerder Agnes Mulder had nog heel veel vragen bij de wet.

Als een gebouw niet voldoet aan de eisen voor constructieve veiligheid met betrekking tot aardbevingen, regelt het nieuwe wetsvoorstel dat het gebouw in aanmerking komt voor versterking. Het regelt welke procedurele stappen moeten worden doorlopen voordat een gebouw wordt versterkt en welke bestuursorganen bevoegd zijn om de besluiten te nemen die daarvoor nodig zijn. Er worden bevoegdheden toegekend aan onder andere het college van burgemeester en wetshouders en de gemeenteraad.

Agnes Mulder: “Vanuit de regio hoor ik geluiden dat de wet versterking zoals die nu voor ligt, eigenlijk voor de bewoners géén verbetering in de afhandeling van het gasdossier brengt.” In het wetsvoorstel krijgen gemeenten een grotere rol in de versterking. Willen gemeenten dat eigenlijk wel, vroeg zij de minister. Want in de praktijk blijkt dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) mensen doorstuurt naar gemeenten, maar dat die vervolgens ‘met de mond vol tanden staan’.

Mulder: “Het CDA wil dat de wet de inwoners centraal stelt in de versterkingsoperatie en dat zij zelf controle houden over wat er wel of niet met hun woning of bedrijfsgebouw gebeurt. Dat vinden wij van groot belang. Daarbij is het ook belangrijk dat er voor de bewoners één centraal aanspreekpunt is. Voor de versterking zou dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) dienen te zijn, waarbij bewoners vanaf het begin van het versterkingsproces tot en met de nazorg na oplevering terecht kunnen voor ondersteuning. Heeft iemand meer last van schade dan dient het zwaarste te wegen wat het zwaarste weegt en dat oordeel is volgens ons aan de inwoners zelf. Dit wetsvoorstel zet daar belangrijke stappen in, maar we zijn er daarmee nog niet.”

Het CDA wil ook dat als er schade is aan een gebouw, dat die dan zo moet worden hersteld dat de kans beperkt wordt dat er opnieuw schade ontstaat bij een volgende aardbeving of bodembeweging. Mulder diende een amendement in, waarin het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) meer afwegingsruimte krijgt om in daarvoor in aanmerking komende situaties de schade meer duurzaam te herstellen. “Dat hoeft niet te betekenen dat een woning dan tegen iedere aardbeving of bodembeweging bestand moet zijn, het doel is om ervoor te zorgen dat de schade niet iedere keer als er een (lichte) beving of bodembeweging plaatsvindt terugkeert.”

De Kamer spreekt op 24 februari 2021 verder over het wetsvoorstel. Stemmingen over het wetsvoorstel en de bij het debat ingediende moties worden verwacht op 25 februari 2021.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.