VVD, CDA, D66 en Christenunie zijn er uit. Het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet is klaar en eerlijk gezegd zijn wij echt trots op de gemaakte afspraken. In de CDA campagne voor de Kamerverkiezingen stonden de zorgen van heel veel Nederlanders centraal. Dit akkoord biedt op veel van deze vragen een antwoord en doet daarmee wat nodig is om Nederland in de komende jaren eerlijker, veiliger en sterker te maken.

Onderhandelen is geven en nemen, zeker tussen vier partijen die over sommige onderwerpen heel verschillend denken. Maar met elkaar hebben de onderhandelaars een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd voor de komende kabinetsperiode. Die ambitie is vertaald in nieuwe plannen en concrete voorstellen in dit akkoord. Voor de hele samenleving, ook voor die mensen die nu denken dat de politiek of de overheid er niet meer voor hen is. Dat is het uitgangspunt voor dit nieuwe regeerakkoord.

We presenteren een belastinghervorming waarin de lasten, vooral voor de middeninkomens en gezinnen fors worden verlaagd. Problemen op de arbeidsmarkt worden aangepakt, zodat meer mensen zicht krijgen op een vaste baan. De zorg voor ouderen wordt verbeterd en de stapeling van zorgkosten verminder. De veiligheid wordt vergroot door flinke investeringen in de politie en de krijgsmacht.

Het kabinet presenteert een ambitieuze agenda om Nederland duurzamer te maken en investeert tegelijk in de versterking van de economie, in nieuwe (spoor)wegen en innovatie. De drempel om door te leren wordt verlaagd door een halvering van het collegegeld. We zijn zeker trots op de aandacht in het akkoord voor vrijwilligers, de stad en de regio én op de invoering van de maatschappelijke diensttijd. Met de aandacht voor cultuur, ons volkslied en burgerschap wordt het gevoel van saamhorigheid in de samenleving versterkt.

Het akkoord biedt ook een antwoord op de grote zorgen over asiel en migratie. Nederland biedt vluchtelingen bescherming, vooral door meer in te zetten op opvang en perspectief in de regio. Van nieuwkomers wordt een grotere inzet gevraagd om met succes in onze samenleving te integreren. Radicalisering en haatzaaien worden streng aangepakt.

Lees hier meer over het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.