De omvorming van 25 regionale politiekorpsen naar één nationaal politiekorps is niet zonder slag of stoot gegaan. De individuele politieman is de dupe geworden door het tempo van de reorganisatie. Politie in je buurt, politie die er niet alleen is als er een incident is, politie die proactief weet wat er speel. De wijkagent is daar het belangrijkste voorbeeld van, direct in contact staan met de mensen uit je buurt. Dat is door de reorganisatie zwaar onder druk komen te staan. Het CDA pleit daarom voor het terugbrengen van de wijkagent in de wijk.

Deze week heeft de Tweede Kamer de Politiewet 2012 geëvalueerd. Deze wet maakte het in 2013 mogelijk om één nationaal politiekorps te bouwen. Met het evalueren van de wet wordt de balans opgemaakt van 5 jaar politiereorganisatie.

De vorming van de nationale politie was en is noodzakelijk. De ontwikkeling van de criminaliteit, de ondermijning, de toenemende digitalisering: allemaal argumenten voor één, landelijke aanpak. Maar de aandacht voor de landelijke thema’s is ten koste gegaan van het werken in de wijk. De basisteams zijn te ver weg van burgers georganiseerd. Het is algemeen bekend dat momenteel alle capaciteit nodig is om de noodhulp rond te krijgen, inclusief de tijd van de wijkagenten. Terwijl juist de wijkagent zo belangrijk is voor de veiligheid in onze buurt. 

De wijkagent kun je aanspreken om te vragen hoe je iets moet aanpakken, die contact legt met jongeren vóórdat er een probleem is, de ogen en oren in de wijk. Niet een agent die zit weggeborgen achter een website, een telefoonnummer of in een auto hard voorbij rijdt. Juist op dit punt heeft de nationale politie een verslechtering gebracht: soms heeft de wijkagent wekenlang geen tijd om in de wijk aanwezig te zijn.

Maar veiligheid begint uiteindelijk wel bij mensen thuis. Veiligheid komt tot stand in je eigen buurt, je eigen dorp. Door goed op elkaar te letten. Ouders die hun kinderen opvoeden met een idee wat goed en wat fout is. Sociale verbanden, sportclubs, de school. Maar achter die burgers staat de politie. Een bereikbare politie. Een politieman of –vrouw die jij kent, die jou kent. En met alle waardering voor de vorming van het nationale korps: daar is het de afgelopen jaren fors mis gegaan.

Daarom pleit het CDA voor het terugbrengen van de wijkagent in de wijk. Als pro-actieve schakel tussen verantwoordelijke burgers en een goed reagerende politieorganisatie. Zodat de mensen in de buurt zich weer veilig kunnen voelen door de aanwezigheid van een wijkagent. Als de politie er de komende jaren in slaagt de nabijheid bij de burger meer vorm te geven – zoals vroeger – dan zijn zowel burgers als dienders er met de vorming van de nationale politie wérkelijk op vooruit gegaan.

Chris van Dam CDA Tweede Kamerlid

Deze opinie is gepubliceerd in het Algemeen Dagblad van 19-12-2019

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.