19 januari 2023

Opinie Joba van den Berg: Het is onbegrijpelijk dat minister Kuipers het advies over kinderhartchirurgie negeert

Deze opinie van CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg stond 19 januari 2023 in het Algemeen Dagblad.

 

Het is onbegrijpelijk dat minister Kuipers het advies over kinderhartchirurgie negeert

Deze week liet minsister Kuipers (VWS) de Tweede Kamer weten dat hij de concentratie van kinderhartchirurgie op dit moment wil doorzetten. Als de koepelorganisatie voor universitair medische centra niet tot een gedragen advies komt, kiest hij zelf in welke twee UMC’s de kindercardiologie wordt geconcentreerd. Het is een onbegrijpelijke keuze aangezien hij het advies van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) negeert om eerst een perspectief voor alle hoog complexe laag volume zorg uit te werken voordat er nieuwe besluiten worden genomen.

Dat de kwaliteit van de academische zorg voor kindercardiologie onder druk staat, is duidelijk. Maar de minister is nu te voortvarend. Door nu te besluiten waar de kinderhartchirurgie wordt geconcentreerd, loopt de minister vooruit op hoe het academisch zorglandschap eruit komt te zien. Daarom adviseert de NZa om een pas op de plaats te maken.

De concentratie van de verschillende soorten hoog complexe laag volume academische zorg gaat een grote impact hebben op de UMC’s en de regio’s waar die zijn gevestigd.  Zo heeft het UMC Groningen  een essentiële rol in de beschikbaarheid van acute zorg in Noord-Nederland. De bereikbaarheid van goede acute zorg dreigt ernstig in het geding te komen als kindercardiologie daar verdwijnt zonder dat er een ander academisch specialisme terugkomt. De NZa draagt de oplossing hiervoor aan: een integraal perspectief als basis voor de concentratie en spreiding van hoog complexe laag volume academische zorg in Nederland.

Daarnaast sorteert de minister voor op centralisatie door er één soort academische zorg uit te pikken. Er is een groot risico dat een afweging voor elk specialisme afzonderlijk zo uitvalt dat de academische zorg wordt gecentraliseerd in en rond de Randstad. Wat het CDA betreft is concentreren niet hetzelfde als centraliseren. Iedereen moet kunnen rekenen op goede zorg, ongeacht waar je woont. Ook daarom is het van belang het advies van de NZa te volgen.

Inmiddels is er met steun van het CDA een debat aangevraagd over het voornemen van de minister om de concentratie van kindercardiologie door te zetten. De minister krijgt in het debat de kans om uit te leggen waarom hij het NZa-advies naast zich neerlegt. Hij heeft immers zelf om een impactanalyse gevraagd.

Wat het CDA betreft neemt de minister het advies over en maakt hij een pas op de plaats. De enige goede manier om soorten hoog complexe laag volume academische zorg te concentreren is door vooraf een integrale afweging te maken, waarbij ook naar de spreiding en de gevolgen voor de acute zorg wordt meegewogen. Zo niet, dan staan de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van zorg voor grote delen van Nederland op het spel. Natuurlijk moet dit met enige snelheid gebeuren.

Academische ziekenhuizen moeten samenwerken om een totaalplan te komen zoals de NZa adviseert op die wijze heeft de uitkomst draagvlak bij zorginstellingen die dit moeten gaan uitvoeren.

Joba van den Berg is Tweede Kamerlid voor het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.