10 april 2018

Oud-Eerste Kamerlid Frans de Jong overleden

Op 6 april overleed Frans de Jong. Hij was van 1980 tot 1991 Eerste Kamerlid voor het CDA, en daarvoor maar liefst 17 jaar voor de KVP lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. Frans was een landbouwman in hart en nieren. Hij werkte al jong in het landbouwbedrijf van zijn ouders, en daarna vele jaren als bestuurder bij de Coöperatieve Suikerfabrieken en de Suiker Unie.

Als actief katholiek vervult hij vele functies binnen het jeugdwerk, in de kerk, en bij diverse maatschappelijke organisaties. Tot op hoge leeftijd was De Jong actief. Als bestuurder van de Katholieke Bond voor Ouderen was het zijn missie om ouderen aan de computer en het internet te krijgen.

De Jong was ereburger van de provincie Noord-Brabant en Officier in de orde van Oranje-Nassau. Hij werd 95 jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.