01 augustus 2016

Oud-premier Piet de Jong overleden

Het CDA is bedroefd door het overlijden op 27 juli 2016 van oud-premier Piet de Jong. De Jong was premier van Nederland van 1967 tot 1971 namens de KVP. Daarvoor was hij onder andere staatssecretaris en minister van Defensie. Na zijn premierschap werd De Jong fractievoorzitter voor de KVP in de Eerste Kamer. Hij bleef dit tot 1974. Piet de Jong is 101 jaar geworden. 

Piet de Jong werd op 3 april 1915 in Apeldoorn geboren, en volgde na zijn hbs-b de officiersopleiding van de Koninklijke Marine. Hij werkte zich binnen die organisatie uiteindelijk op tot Kapitein-ter-Zee. Ook was hij een aantal jaar adjudant van Hare Majesteit Koningin Juliana. Zijn marine-achtergrond bleef hij zijn hele leven koesteren. 

In 2001 verscheen een biografie over het leven van Piet de Jong onder de titel Van buitengaats naar Binnenhof. De Jong sprak tot de verbeelding, en hij bleef op hoge leeftijd actief, zodat in 2012 nog bij zijn leven een herziene versie van deze biografie werd uitgegeven. 

De Jong is voor zijn militaire en politieke werk diverse malen onderscheiden. Onder andere was hij Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau, en droeg hij het oorlogsherinneringskruis met vier gespen, het ereteken voor Orde en Vrede met gesp en het Bronzen Kruis. In een rapportage van televisieprogramma Netwerk werd Piet de Jong in 2005 bestempeld als ‘misschien wel de beste naoorlogse premier van Nederland’. 

Piet de Jong was een markante, aimabele en wereldwijze man die tijdens zijn militaire en politieke loopbaan van grote betekenis is geweest voor Nederland. Hij was premier in een woelige tijd, met onder meer de Maagdenhuisbezetting en de Provo-beweging. De Jong was authentiek, koersvast en altijd gericht op het algemeen belang. Tot op het laatst was hij betrokken bij het CDA. 

Het CDA is hem zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij voor ons land en voor de partij heeft verricht. 

Sybrand Buma: ‘Koersvaste premier in een roerige tijd’

Fractievoorzitter Sybrand Buma herinnert zich Piet de Jong als een uniek persoon. ‘Ik gedenk hem met grote dankbaarheid. Piet de Jong was een warme en innemende persoonlijkheid. Tot op het laatst bleef hij zeer betrokken bij de politiek. Hij sprak met humor en relativeringsvermogen over zijn eigen rol in de politiek. Maar hij was een koersvaste premier in een roerige tijd.’

Ruth Peetoom: ‘Klein van stuk maar een groot man’

Partijvoorzitter Ruth Peetoom noemt De Jong ‘klein van stuk maar een groot man’. ‘Hij was min of meer bij toeval in de politiek verzeild geraakt, maar bleef tot het laatst toe zeer belangstellend en betrokken. Dienst doen aan de goede zaak, daar ging het hem om. Zijn adagium was, dat een politicus geen andere taak heeft dan bij te dragen aan vrede en recht in de samenleving. Dat heeft Piet de Jong in zijn lange leven gedaan, voor het land en voor het CDA. We zullen deze lieve, intelligente, nuchtere man zeer missen.’

Het bestuur van het CDA, de CDA Tweede en Eerste Kamerfractie wensen zijn familie en allen die van hem hielden veel sterkte en Gods troost bij het dragen van dit verlies.

Klik hier om het in memoriam te lezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.