26 augustus 2016

Oud-senator Ria Vedder-Wubben overleden

Op 23 augustus overleed Ria Vedder-Wubben. Ze was Eerste Kamerlid voor het CDA van 2003 tot 2011. 

Ria Vedder-Wubben hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met de pensioen- en belastingwetgeving, een terrein waarop ze met gezag sprak. Dat kwam zeer van pas in een tijd dat het pensioenstelsel ter discussie stond. 

Vedder was opgeleid als actuaris en werkte bij diverse verzekeringsmaatschappijen in leidinggevende en adviserende functies, onder meer bij de verzekeringsmaatschappijen ENNIA en Equity & Law, alsmede bij Deloitte & Touche. Daar was ze in 2002-2006 serviceline leader actuariaat en pensioen consultancy corporate markt. 

Naast haar Kamerlidmaatschap was zij daarnaast onder meer actief voor International Child Support.

Voordat ze in 2003 tot de Eerste Kamerfractie toetrad was ze actief voor het CDA in Den Haag. Daar was ze bestuurslid voor de CDA Vrouwen, van 1995 tot 2003. Vanaf 2000 bekleedde ze de functie van penningmeester.

Ze werd slechts 65 jaar. 

Het CDA wenst allen die haar lief waren, veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.