Veel ondernemers denken dat klagen geen zin heeft, als ze zien dat een aanbestedingsprocedure waar ze zich voor ingeschreven hebben niet correct verloopt. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld die in de ogen van die ondernemers onrechtmatig of zelfs absurd zijn. Dat moet en kan anders, vindt CDA-woordvoerder aanbestedingen Hilde Palland. Zij pleit voor een betere rechtsbescherming van ondernemers.
 
Palland: “Een ondernemer heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over een aanbestedingsprocedure. Maar een advies van een lokaal klachtenloket of de Commissie van aanbestedingsexperts (CvAE) is niet bindend en kan lang op zich laten wachten. Hierdoor is de kans groot dat de aanbestedende dienst de opdracht in de tussentijd al heeft vergeven. De ondernemer staat met lege handen, ook al heeft hij een punt met zijn klacht. De vervolgstap, de gang naar de rechter, vormt met name voor het MKB een drempel.”
 
Tijdens een debat hierover in de Tweede Kamer deed Palland de oproep om de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts te verstevigen. Juist omdat de CvAE in het leven is geroepen als laagdrempelig alternatief voor een kort geding en brede waardering krijgt om de inhoud van haar adviezen. Palland pleitte daarbij voor kortere doorlooptijden voor het uitbrengen van adviezen, en daarnaast voor het op waarde schatten van deze adviezen. “Als er een klacht is ingediend moet er een pas op de plaats gemaakt kunnen worden binnen een lopende aanbesteding, als de klachtencommissie dat nuttig en nodig acht. Daarnaast moeten de aanbestedende diensten verplicht worden om de adviezen over te nemen, of anders inhoudelijk te motiveren waarom zij het advies niet volgen. Op deze manier moeten ondernemers er vanuit kunnen gaan dat een klacht indienen daadwerkelijk zin heeft.”


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.