De prestaties van Nederlandse leerlingen op het gebied van taal en rekenen dalen al jaren. Bijna een kwart van de vijftienjarigen verlaat de school laaggeletterd. Daar moet en kan volgens CDA Tweede Kamerlid René Peters wat aan gebeuren. Hij pleit vandaag voor een focus op basisvaardigheden in het onderwijs, tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Peters: ‘We mogen niet langer accepteren dat kinderen de school verlaten als functioneel analfabeet. Ieder kind moet leren lezen, schrijven en rekenen. En iedere school werkt op een goede manier aan burgerschap. Wie kansenongelijkheid aan wil pakken, zorgt dat de basis op orde is.’

Volgens Peters is er voldoende wetenschappelijk bewezen didactiek om leerlingen effectief taal en rekenen te leren, maar worden deze methodes niet altijd gebruikt. Dat zou juist wel moeten gebeuren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.