Pieter Heerma is vandaag door de Tweede Kamerfractie van het CDA verkozen tot nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt daarmee Sybrand Buma op, die na negen jaar fractievoorzitterschap de nieuwe burgemeester van Leeuwarden wordt.
 
Heerma wil zich inzetten voor de hardwerkende middenklasse, de ruggengraat in dit land. Hij wil knokken voor meer fatsoen, ook in de Tweede Kamer zelf.
 
De nieuwe fractievoorzitter wil rust en stabiliteit brengen die het CDA en de regeringscoalitie de komende anderhalf jaar nodig hebben in deze roerige politieke tijd. Daarbij ziet hij zich niet als de nieuwe partijleider, maar als iemand die het schip moet leiden richting de volgende verkiezingen in 2021: “Ik sta hier niet met een gevoel van ambitie, maar met een gevoel van plichtsbesef. Die zware verantwoordelijkheid neem ik graag op mij.”
 
Pieter Heerma kwam in 2012 als Kamerlid in de Kamer en voerde het woord over sociale zaken en integratie. Daarnaast was hij de afgelopen jaren actief als fractiesecretaris. Ook was hij als rechterhand betrokken bij de onderhandelingen van het regeerakkoord van het huidige kabinet.
 
Heerma bedankte in zijn speech de fractie voor het vertrouwen en de steun. Daarnaast had hij in het bijzonder aandacht voor het werk dat zijn voorganger Sybrand Buma de afgelopen jaren heeft verricht: “Ik wil hem bedanken voor het gevoel van veiligheid en vertrouwen dat hij geboden heeft en de rust, eenheid en stabiliteit die hij als partijleider bracht.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.