16 februari 2023

Regionaal fonds om vestigingsklimaat te verstevigen

CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch pleit voor een regionaal vestigingsfonds om te investeren in de bereikbaarheid en concentratie van bedrijven in regionale economische clusters. Door knelpunten rondom bereikbaarheid, energievoorziening en digitale infrastructuur zien bedrijven nu af van investeringen terwijl de ruimte om uit te breiden er is in de regio.

Mustafa Amhaouch: “Om het vestigingsklimaat van heel Nederland te verbeteren, moeten we de economische regio’s optillen door hun krachten te gebruiken. Door de ruimte in de regio te benutten is het aantrekkelijk voor maakbedrijven om zich door te ontwikkelen en te vestigen, blijft er werkgelegenheid voor heel Nederland en worden we minder afhankelijk van het buitenland.”

Daarom diende Mustafa bij het debat over het vestigingsklimaat een motie in die het kabinet oproept te onderzoeken hoe een regionaal vestigingsfonds voor investeringen in inbreiding, verplaatsing, clustering kan worden opgetuigd in samenwerking met provincies en gemeenten. De financiering moet deels uit Europese fondsen komen.

 

Lees hieronder de hele inbreng van Mustafa.

Inleiding

Voorzitter, ten eerste dank aan alle collega’s voor hun sportiviteit m.b.t. aanpassing van de sprekerslijst, als eerste aanvrager.

Het heeft even geduurd, maar dit debat heeft alleen m.aar aan relevantie gewonnen. Het wordt een dubbele boodschap, ja het gaat goed, maar onder de oppervlakte beginnen de haarscheurtjes zichtbaar te worden in het fundament, en dat vergt snelle actie!

Voorzitter, ik ben voorzitter van handbalvereniging BEVO in Panningen. En daar zie ik, net als bij de lokale voetbal- of de volleybal club. Dat de betrokkenheid van het MKB of familiebedrijven vele malen groter is dan de grote internationale bedrijven. Dat voelt niet lekker. Beseffen deze bedrijven dat zij onderdeel zijn van hun directe omgeving, waar mensen samen leven.

En veel van deze grote bedrijven hebben we als Nederland toch nodig voor ons toekomstig verdienvermogen, lees brood op de plank en voor onze grote transities. Het CDA doet een oproep naar deze bedrijven om wederkerigheid en de duurzame ontwikkelingsdoelen openlijk te verinnerlijken.

Ons antwoord daarop; dat een eerlijke economie en bijbehorende bedrijfsresultaten altijd worden bereikt in de samenwerking van werkgevers en werknemers, midden in de samenleving. 

Een opgave waar het MKB de norm moet zijn en waar we ook met het grootbedrijf en de Start-ups, als Nederland mee willen blijven doen in de wereld; want Nederland blijft een klein land met een groot, maar onvoorspelbaarder buitenland!

Ik zal verder ingaan waar we als CDA kansen zien om ons vestigingsklimaat te verstevigen en daar waar nodig te repareren; in de regio, Nederland en als de tijd het toelaat, Europa.

 

In de regio

Om het verdienvermogen van Nederland te versterken moeten we alle regio’s optillen en hun unieke kracht benutten. In het besef dat 7 van onze 12 provincies aan België of Duitsland grenzen, met een groot achterland. Ons rapport VoorHeelNederland laat zien dat juist daar in de regio nog ruimte is. Maakbedrijven moeten we herwaarderen en zijn voor ons cruciaal in de Nederlandse en Europese waardeketen en moeten voldoende ruimte krijgen om zich door te kunnen ontwikkelen of te vestigen.

Regionale ontwikkelingen op het gebied van goede bereikbaarheid, duurzame energie en de digitale infrastructuur moeten hierbij aansluiten en niet blokkeren

 

Van provincies en gemeenten vraagt dit het inventariseren van kansen en uitdagingen in de maakindustrie in hun regio. En wij moeten medeoverheden in staat stellen de economische kansen te benutten door inbreiding, uit- of verplaatsing en clustering van maakindustrie waar nodig te faciliteren en stimuleren.

Ik heb voorgesteld om hiervoor een vestigingsfonds op te richten. En we vragen de minister om hier met een openblik serieus naar te kijken naar de meerwaarde.

 

 

In Nederland

Voorzitter, een aantal zaken gaat goed. Fijn dat het Actieplan Groene en Digitale Banen er nu ook eindelijk ligt, mede dankzij onze motie om hiervoor een aanvalsplan te maken. Mooi dat het kabinet gaat matchen met 500 miljoen. Wil de minister zich ook aan concrete doelen verbinden om het aantal vakmensen in bepaalde sectoren omhoog te krijgen?

We hebben ook het Nationaal Groeifonds, Invest-NL en de ROM’s. Dit zijn belangrijke middelen om o.a. innovatie een boost te geven. Maar toch missen we een “oorlogskas” waar strategisch gewenste investeringen in het heden mogelijk maakt. En wat is de status van het Deep Tech Fund?

Ik wil hier graag het belang van onze 3 mainports benadrukken. We moeten de Rotterdamse haven, Brainport en Schiphol klaarmaken voor de toekomst. Schiphol is een van onze belangrijkste logistieke knooppunten, die ons verbindt met opkomende economieën buiten het continent. Rotterdam is een energieknooppunt, naast Noord Nederland en Brainport het kloppend hart van de maakindustrie met de slagaders naar de rest  van de regio’s. Wanneer wordt de Strategische Agenda voor Brainport met de Kamer gedeeld?

Als laatste in dit blok, vestigingsklimaat versterken betekent ook inzetten op onze arbeidsproductiviteit, dat is een publiekbelang.  We moeten investeringen in productie innovatie versnellen en steunen door inzet van fiscale of andere financiële prikkels, die robotisering en digitalisering mogelijk maken: Dit is Smartindustrie!

 

In Europa

Voorzitter, in Europa moeten lidstaten samen optrekken.

Wat goed is voor Nederland, is goed voor Europa en vice versa.

Europa wordt op dit moment van alle kanten uitgedaagd en beseft denk ik als nooit van te voren, dat als we geen speelbal willen zijn, wij 1 opdracht hebben: in elkaar investeren, met kennis, mensen en kapitaal.

De IPCEI’s, programma’s zijn hier een mooi voorbeeld van: wat kunnen we nog meer verwachten op dit terrein?

Er is al veel over het IRA-pakket gesproken en zal nog over gesproken worden. Exemplarisch voor ons is de casus VDL NedCar en het Amerikaanse Rivian, dat door IRA en misschien ook wel door Nederlandse verkeerde zuinigheid, is afgeketst.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.