Er moet een landelijk dekkend aanbod van zomeronderwijs komen, speciaal voor kinderen met een moeilijke thuissituatie die vanwege de sluiting van de scholen een leerachterstand hebben opgelopen. Die oproep deed CDA-onderwijswoordvoerder Michel Rog via een motie, die hij indiende samen met zijn collega van D66 Paul van Meenen, tijdens een debat over onderwijs en het coronavirus.
 
Kwetsbare leerlingen
Onlangs verscheen in het nieuws dat er duizenden leerlingen zijn die simpelweg ‘kwijt’ zijn. Maar er zijn ook leerlingen die om een andere reden slechts beperkt thuisonderwijs krijgen, zoals kinderen zonder internet of kinderen die in een onveilige thuissituatie zitten. Voor die laatste groep is school een veilige haven. Rog: “Vanwege de coronacrisis hebben scholen dit jaar minder aanvragen voor de subsidie van lente- en zomerscholen ingediend dan in voorgaande jaren. Er is dus nog geld over. Wij willen dat dit geld wordt gebruikt voor deze speciale groep leerlingen, zodat ze hun leerachterstand weg kunnen werken.” Dat betekent overigens niet dat deze leerlingen verplicht worden om in hun vakantie naar school te gaan, maar de mogelijkheid moet er wel zijn, aldus Rog.
 
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Een andere groep waar Rog (ook samen met D66) deze week aandacht voor vroeg is de groep eindexamenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Minister Slob wil dat de examens voor deze leerlingen doorgaan. Het CDA en D66 willen dat deze leerlingen een diploma krijgen op basis van tot nu toe behaalde of nog te behalen schoolresultaten.

Protocol bij coronabesmetting op school
Tot slot zette het CDA-Kamerlid vraagtekens bij het onderwijsprotocol om pas bij meerdere besmettingen met het coronavirus de GGD in te schakelen. Volgens Rog is het van groot belang dat zowel bij een vermoeden van als bij een geconstateerde besmetting met het virus er direct gehandeld wordt, om verdere verspreiding op school te voorkomen. Bijvoorbeeld door het naar huis sturen van de klas of indien nodig sluiting van de school. In een motie roept hij minister Slob op om samen met zorg- en onderwijsprofessionals actie te ondernemen en het beleid hierop aan te passen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.