De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 5 november met minister Bruins (Medische Zorg) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het wetsvoorstel “Experiment gesloten coffeeshopketen”. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in een aantal gemeenten te experimenteren met het gedogen van wiet en de verkoop van op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik, in een gesloten keten van telers en coffeeshops.

De kern van het debat betrof de vraag of het experiment een eerste stap is naar legalisering van softdrugs of dat het juist de deur openzet voor normalisering van het gebruik van alle drugs.

Ton Rombouts stelde de vraag of wij in ons land de afgelopen jaren niet te lankmoedig zijn geweest, te tolerant. Volgens Rombouts zijn softdrugs 'harder' geworden. Dit is niet het land dat hij aan zijn kleinkinderen wil doorgeven.

Dit is ook niet de weg die het CDA in wil slaan. Wij van het CDA staan voor een beter Nederland, waar waarden gerespecteerd worden. Een land, waar we niet tolereren dat onze democratie en onze rechtstaat ondermijnd worden. Een land met een sterke samenleving en een eerlijke economie.

De fractie heeft ernstige twijfels of het experiment een stap in de goede richting is. Deze twijfels liggen op drie niveaus. Op het niveau van het project en de opzet daarvan, op het niveau van de met de experimenten beoogde effecten (de impact) én, meer fundamenteel: of het kabinet wel met de goede dingen bezig is, of dat er iets heel anders moet gebeuren. En dan is er nog het meer principiële punt : zetten wij met deze experimenten niet een deur open naar verdere normalisering van drugsgebruik, naar uiteindelijk legalisering ?

Ton Rombouts riep de Kamer op: "Laten we geen tijd verliezen en de goede dingen gaan doen." De CDA-fractie wil dat de overheid een campagne start met als boodschap 'zeg nee tegen drugs'. In een motie riep Rombouts vervolgens het kabinet op met een nationaal plan te komen.

Deze motie ging over een Deltaplan tegen de ondermijnende drugscriminaliteit. De motie werd door minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in zijn antwoord overgenomen. Hij zegde toe in het voorjaar van 2020 met een uitwerking van de motie te komen. Daarop trok Rombouts de motie in, omdat hij dit als een toezegging beschouwde.
Lees hier de volledige inbreng van Ton Rombouts.

De Kamer stemt dinsdag 12 november a.s. over het wetsvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.