Om de druk op de huizenmarkt te verlichten, moet het bouwtempo de komende jaren flink worden opgeschroefd. Nederland staat voor de uitdaging om minimaal 75.000 woningen per jaar te realiseren, terwijl het aantal bouwplannen van gemeenten in o.a. de provincies Noord-Holland (80%) en Utrecht (67%) niet op dat niveau zit. Daarom heeft CDA-Kamerlid Erik Ronnes de minister in een motie opgedragen om ervoor te zorgen dat in die regio’s meer ‘harde’ plannen gemaakt worden. Op veel plekken zijn namelijk te weinig betaalbare woningen beschikbaar voor bijvoorbeeld starters, gezinnen en ouderen. Erik Ronnes vindt dan ook dat minister Ollongren zich meer moet inzetten om deze woningen binnen afzienbare tijd ook echt te realiseren.

Meer ruimte voor gemeenten
Het voorstel van CDA en VVD, dat dinsdag tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer werd aangenomen, vraagt de regering om bij de volgende update van de Inventarisatie Plancapaciteit te laten zien in hoeverre regio's voor de periode 2018 t/m 2020 daadwerkelijk over-programmeren in harde plancapaciteit (130%). Daarnaast moeten alle wettelijke mogelijkheden kunnen worden gebruikt om voldoende plancapaciteit te bereiken. Tot slot moet de minister op  korte termijn in gesprek met de provincies Noord-Holland en Utrecht om kleinere gemeenten boven Amsterdam en rondom Utrecht-stad meer ruimte te geven om te plannen en te bouwen.

Crisis- en herstelwet
Verder debatteerde de Tweede Kamer donderdagavond nog over de Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik.

Erik Ronnes: “Gemeenten zijn blij met deze wet. Het geeft ze namelijk de mogelijkheid om, vooruitlopend op de Omgevingswet, eenvoudiger en uitgebreider te experimenteren met de instrumenten uit de Omgevingswet voor het realiseren van maatschappelijke opgaven. Wij denken dan vooral aan een versnelling van de woningbouwopgave.”

Naast de grootschalige uitbreidingen op de woningmarkt besteedde Ronnes tijdens het debat ook aandacht aan woningbouwprojecten in kleine dorpen, waarbij het behoud van leefbaarheid in deze kernen een belangrijke rol speelt. Daarom stelde hij namens het CDA voor om ook deze kleine woningbouwprojecten te versnellen. Met steun van de andere coalitiepartijen diende Ronnes een amendement in om het proces al te kunnen versnellen bij projecten vanaf 5 woningen. Dit minimum stond eerder vastgesteld op 12. De minister gaf aan het amendement te ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.