‘Drie grote mannen zijn wij kwijtgeraakt in maar een paar jaar tijd. Piet Steenkamp. Piet de Jong. En nu Ruud Lubbers. Drie totaal verschillende karakters, maar met één ding gemeen: alle drie grote christen-democraten die in hun tijd, geïnspireerd door hun geloof een weg zochten in de politiek en voor de samenleving.’  Dat zei Ruth Peetoom tijdens het partijcongres op 2 juni. 

Ruud Lubbers gaf zijn visitekaartje al af voordat hij premier werd. Vlak daarvoor hield hij een toespraak onder de titel ‘Wat bezielt ons’. Hij gaf natuurlijk zelf het antwoord: ‘Gerechtigheid. Een zinvol bestaan. Daarom waakzaam tegen de verlokking van alleen maar jezelf zijn en niet naar de ander luisteren. Immers, laten wij de norm van de gerechtigheid los, dan ontwortelen wij de samenleving.”Lubbers’ oproep: ‘Laat ons doorgaan met verbinden en helen, doorgaan, dwars tegen polarisatie in.’ 

Het CDA is ondenkbaar zonder bezieling. Wij zijn van de idealen, van de inhoud, van de verantwoordelijkheid. Geen feitenvrije politiek, maar onderbouwing. Geen onderbuik, maar waarden. Geen eenzijdig zenden, maar gehoor geven en overleg. Wij willen staan voor betrouwbare, inspirerende politiek, met politici die werk maken van hun en onze idealen. Voor mensen met bezieling.

Ook de partijvernieuwing, de herinrichting van onze club, heeft alles te maken met onze bezieling. Het is een bezielde verbouwing!

We leven in een tijd met grote problemen, maar ook met geweldig veel inspiratie en idealen. Een tijd waarin steeds minder mensen lid worden van een organisatie. Maar ook een tijd waarin veel mensen initiatieven nemen. We zoeken naar nieuwe vormen. En we beleven daar plezier aan. Vanmorgen genereerde de CDA500 nieuwe ideeën voor ons Europese programma en we zijn gestart met kerngroepen. 

Wij zijn er systematisch op uit om de kennis en de inspiratie van mensen om te zetten in bruikbare ideeën voor de politiek. Want zo wordt een politieke partij niet alleen drager van idealen, maar ook een hefboom om de wereld te verbeteren.

Onze bezieling is ook religieus. Dat betekent dat wij gevoelig willen zijn voor de betekenis van levensbeschouwing in de samenleving. Vaker dan bij andere partijen hebben CDA-kiezers bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen gestemd op iemand die ze kennen. Iemand waarin ze zich hérkennen. Dat is een goed teken. We zijn kennelijk stevig geworteld in de samenleving. 

Volgend jaar, in 2019, zijn er weer opnieuw verkiezingen. In 2019 is er ook honderd jaar vrouwenkiesrecht. We zijn in 100 jaar een boel opgeschoten, maar nog niet genoeg. Wij gaan de komende maanden de lijsten maken voor de Eerste Kamer en voor de Europese verkiezingen. We maken lijsten voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Ik hoop dat we op die kieslijsten laten zien hoe veelkleurig en divers het CDA is - net zo veelkleurig en divers als de samenleving!Wat bezielt ons? Dat is niet altijd eenvoudig te zien. Nu we weer coalitie-partij zijn, blijkt regeren heel vaak een kwestie van over jezelf heen stappen. Het is geven en nemen - niet altijd zijn de gezamenlijke afspraken jouw plannen. Het is belangrijk dat mensen blijven zien waarvoor we het doen. Laat ons doorgaan met verbinden en helen dwars tegen polarisatie in.

Laten we tonen wat ons bezielt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.