Het CDA wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit een toets gaat ontwikkelen voor bestuurders en commissarissen in de zorg, die hen uitvoerig screent op o.a. integriteit en bekwaamheid. Dat voorstel deed CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg deze week tijdens de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Volgens Slootweg hebben bestuurders in de zorg een zeer grote verantwoordelijkheid, maar is het de laatste jaren te vaak mis gegaan bij zorginstellingen. Om financiële excessen en gesjoemel in de zorg te voorkomen wil Slootweg daarom een toets, zoals deze ook bestaat bij pensioenfondsen. “Je kunt heel veel bereiken met wetgeving, maar daarnaast moet je kunnen vertrouwen op integere en bekwame toezichthouders bij de instellingen”, aldus Slootweg. Als dat in de sector zelf onvoldoende wordt geregeld, is het tijd voor een screening.

Evert-Jan Slootweg: “Ik heb de minister verschillende keren vragen gesteld over allerlei zorgconstructies die wat het CDA betreft onwenselijk zijn. De inspectie heeft onlangs een uitspraak gedaan over instelling “De Seizoenen”, voor mensen met een beperking. In de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van deze instelling zitten verschillende mensen met een dubbele pet op. Dat vindt het CDA zeer onwenselijk. Verder wordt gesjoemel in de zorgsector vaak in de hand gewerkt doordat leden van de raden van toezicht van zorginstellingen onvoldoende juridische of financiële kennis hebben. Deze minister neemt een aantal maatregelen zoals met de nieuwe WTZa, maar is dat voldoende? Heeft de inspectie voldoende slagkracht? Treden Raden van Toezicht wel voldoende op? Ik twijfel.”

In andere sectoren is dat beter geregeld, zegt Slootweg. “De Nederlandse Bank bijvoorbeeld toetst bij potentiele leden van de besturen van pensioenfondsen wat iemands kennis is. Is hij of zij een aanvulling op de zittende leden? Brengt hij andere kennis mee? Kennis die je moet bijhouden. Het CDA is van mening dat een dergelijke toets ook moet gaan gelden in de zorgsector. De eisen om lid te worden van de Raad van Toezicht moeten worden versterkt.” Slootweg vindt de Nederlandse Zorgautoriteit daarvoor de aangewezen instantie, zoals DNB dat is voor de financiële sector.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.