06 juli 2022

Vaart maken met energiebesparing

Het kabinet moet vaart maken met energiebesparing. Daarom hebben Kamerleden Henri Bontenbal (CDA) en Pieter Grinwis (CU) een plan opgesteld met vijf concrete voorstellen om energie te besparen. 

De gascrisis eist maatregelen voor de korte- én lange termijn. Het is goed dat het kabinet ook wil inzetten op energiebesparing, maar volgens het CDA en ChristenUnie ligt de nadruk nu te veel op verplichten en normeren. In een coöperatieve samenleving moet er ook worden samenwerkt met bedrijven en consumenten om energie te besparen. 

Daarom roepen  Bontenbal en Grinwis in hun vijfpuntenplan het kabinet op om (1) sectoren te stimuleren eigen actieplannen te maken. Dat werkt in andere landen goed en is makkelijk uit te voeren. Denk aan het dichtdoen van winkeldeuren, de verwarming uit te zetten buiten kantoor- of winkeluren, of computers op ecostand te zetten. 

Daarnaast moet het kabinet met (2) de honderd grootste werkgevers een convenant energiebesparing sluiten. Als deze cruciale werkgevers de lichten vaker uit doen of meer inzetten op thuiswerken, heeft dit gelijk zichtbaar resultaat. 
De overige punten zijn (3) het opzetten van energiebesparingsnetwerken onder bedrijven waar kennis kan worden overgedragen, (4) de meest energiezuinige en beste producten (‘top runners’) sneller naar de markt brengen en (5) het betrekken van energiecoöperaties bij energiebesparing. 

Bontenbal hoopt dat het kabinet de plannen serieus bekijkt: ‘Hoewel de winter nog ver weg lijkt, stapelen de energieproblemen zich nu al op. Daarom moeten we nu vol inzetten op duurzame manieren van energiebesparing. Laten we het ijzer smeden als het heet is.’ Grinwis is het daarmee eens: ‘De beste energie is immers bespaarde energie.’
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.