13 september 2011

Van Bijsterveldt: meer invloed op fusies in onderwijs

Vanaf 1 oktober moeten fusies in het onderwijs eerst worden goedgekeurd door de minister van onderwijs. Dat staat in de Wet fusietoets in het onderwijs, die 1 oktober in werking treedt. Het gaat nadrukkelijk niet om een fusiestop of fusieverbod. Maar als de diversiteit in het onderwijs door een fusie in gevaar komt, kan de minister besluiten hier geen toestemming voor te geven.

De wet houdt in dat scholen en besturen die willen fuseren voortaan moeten laten zien dat dit ook echt nodig is. Studenten, docenten en ouders moeten ook bij de besluitvorming zijn betrokken. Uiteindelijk heeft de minister het laatste woord over het wel of niet doorgaan van de fusie. De exacte criteria zijn per sector in de ministeriƫle regeling uitgewerkt. Maatwerk blijft altijd mogelijk.

Minister van Bijsterveldt (OCW) is blij met de toets. De afgelopen decennia zijn veel onderwijsinstellingen en schoolbesturen door fusies steeds groter geworden. Dit was niet altijd goed voor de variatie in het onderwijsaanbod. De minister heeft nu een middel in handen om de diversiteit in het onderwijs te waarborgen.

De fusietoets geldt voor alle fusies in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, en hoger onderwijs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.