25 januari 2011

Van Bijsterveldt: proef met peuters naar het basisonderwijs

Minister Van Bijsterveldt start deze zomer met een landelijke proef waarbij peuters met een leerachterstand zich binnen de rijke leeromgeving van de basisschool kunnen ontwikkelen. Doel van de proef is om de prestaties van jonge leerlingen met een (taal)achterstand vroegtijdig en spelenderwijs te verbeteren, zodat deze ‘Startgroep’ kinderen alsnog een vliegende start kunnen maken op het moment dat ze naar de basisschool gaan. ‘Voor deze leerlingen en hun ouders is het van groot belang dat ze een vliegende start in plaats van een valse start maken in het basisonderwijs. En voor meesters en juffen en andere klasgenootjes op de basisschool heeft dit ook grote voordelen. Alle betrokkenen hebben hier profijt van’, aldus Van Bijsterveldt.

Met het ‘Startgroep’-experiment wordt een inhoudelijke aansluiting met het basisonderwijs beoogd. Er vindt in dit experiment geen structuur- of stelselwijzigingen plaats voor basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Hoewel het inhoudelijke leeraanbod onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur komt, zal het aanbod in nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal en/of het betrokken kinderdagverblijf uitgevoerd worden. De afgelopen jaren hebben scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven elkaar al steeds meer opgezocht om met elkaar samen te werken.

Rotterdam
Het experiment start in Rotterdam. Hugo de Jonge, CDA-wethouder onderwijs: ‘Juist in Rotterdam, waar een inhaalslag moet worden gemaakt ten opzichte van veel andere steden, is het verhogen van de onderwijsresultaten cruciaal. Dat vraagt om ambitie en openheid over resultaten om zo te leren van elkaar. Maar ook om het nemen van verantwoordelijkheid om goed onderwijs te bieden dat talent tot ontwikkeling brengt, leerlingen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen en jongeren weerbaar maakt voor de arbeidsmarkt van morgen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.