De burger moet de rechtsstaat weer gaan zien als een instrument dat hem of haar in heel concrete gevallen daadwerkelijk bescherming biedt: bescherming tegen een inbraak, tegen terrorisme of tegen een agressieve motorbende. Gewoon bescherming van mensen bij wat ze in het dagelijks leven meemaken. Dat is de belangrijkste taak van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat zei CDA justitiewoordvoerder Chris van Dam tijdens de begrotingsbehandeling van dit ministerie.
Een tweede punt dat het CDA verwacht van de bewindslieden is rust, reinheid en regelmaat in het justitieapparaat. Van Dam: “De politie moet na jaren van reorganiseren op orde komen, aangevuld worden met verse nieuwe krachten. Dat geldt ook voor onze rechtbanken en voor onze gevangenissen, waar de mensen ook op hun achterste benen lopen, op hun tandvlees lopen.”

Aangifte doen
Een ander punt dat hij aan de orde stelde was het direct aangifte doen. De afstand tussen politie en burgers is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Dat heeft te maken met de sluiting van politiebureaus, maar ook met de wijze waarop de politie nu in grotere basisteams is georganiseerd. In 2014 waren er 400 politiebureaus en in 2025 zullen dat er nog 167 zijn. Van Dam: “Niet voor iedereen is aangifte doen via internet een optie. Weinig mensen begrijpen dat je soms twee weken moet wachten om je verhaal kwijt te kunnen. Als de Rabobank geld kan brengen bij zijn klanten, zou dan de politie ook niet gewoon bij je thuis je aangifte op kunnen nemen? Zouden we daar niet naar toe moeten, naar die directe verbinding tussen politie en burgers in nood? “

Smartphone achter het stuur
In het verkeer is het in je handen hebben van een smartphone achter het stuur strafbaar. Maar als je de boete betaalt, is het daarmee af en over, en bouw je geen recidive op. Van Dam pleitte ervoor om dit soort zaken niet langer administratiefrechtelijk, maar strafrechtelijk af te handelen. “Het is niet de taal die het CDA gewoon is te bezigen, maar het verzoek is of de minister het gebruik van de smartphone in het verkeer ook als een ‘hufterfeit’ wil benoemen.” Dit biedt een officier van justitie de mogelijkheid om bij een herhaald feit ook zwaardere straffen op te leggen, wat kan oplopen tot ontzegging van de rijbevoegdheid.

Politie moet op sterkte zijn in heel Nederland
Van Dam ging ook in op de uitbreiding van de politiesterkte. Bij de politie komt er op termijn structureel 267 miljoen euro bij. “De minister heeft nu al 100 miljoen euro losgepeuterd bij de minister van Financiën. Dat is hartstikke mooi, maar ik zou graag het onderliggende plan willen zien voor die 100 miljoen.” Hij verzocht de minister om dit plan naar de Kamer te sturen. Ook benadrukte hij dat het CDA het belangrijk vindt dat er voldoende oog is voor de politiesterkte in de regio.

Daarin staat het CDA niet alleen. CU en VVD willen net als het CDA dat het geld dat op korte termijn beschikbaar komt voor de politie, ook voor de versterking van de basisteams in de regio’s wordt gebruikt. De partijen willen verder graag weten wat de huidige verdeling is van de operationele sterkte over de 10 regionale eenheden, en hoe de extra capaciteit die straks beschikbaar komt voor de basisteams over deze 10 regionale eenheden wordt verdeeld. De regering moet de Kamer in de Voortgangsbrief Politie van december 2017 hierover informeren.
 
Van Dam: “De politie moet in heel Nederland op sterkte zijn. Het kan niet zo zijn dat als er extra geld wordt vrijgemaakt er minder agenten in de regio’s komen. Zeker niet zolang de reactietijden in sommige regio’s afwijken van het landelijk streefgemiddelde.”
 
De coalitiepartijen deden vandaag dit voorstel naar aanleiding van het nieuwsbericht dat de politie-eenheid Noord Nederland politieagenten moet inleveren.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.