Donderdag heeft Harry van der Molen, CDA-woordvoerder media, tijdens het debat met minister Slob over media en journalistiek aangegeven dat het CDA kiest voor het behoud van een veelzijdige en sterke publieke omroep. Het unieke aan het Nederlandse omroepbestel is namelijk dat allerlei groepen uit de samenleving zich vertegenwoordigd voelen via verschillende omroepverenigingen, zonder commercieel uitgangspunt. Om dit in de toekomst niet verloren te laten gaan, moet er volgens Van der Molen op een aantal ontwikkelingen worden ingespeeld: het gevaar van een doorgeschoten marktwerking, verouderde mediawetgeving, het onder druk staan van de regionale en lokale media en de opkomst van platforms als Netflix en Youtube.

Gevaar van doorgeschoten marktwerking
Van der Molen gaf tijdens het debat o.a. aan dat de Publieke Omroep de afgelopen jaren steeds meer behandeld is als een commerciële omroep, waardoor kijkcijfers en reclame-inkomsten leidend zijn geworden. Meer marktwerking heeft niet geleid tot meer keus, zo bleek onder meer uit de uitgelekte plannen van de NPO. Voor de zomer gaf het CDA al aan moeite te hebben met de geschetste programmatische keuzes, zoals minder geld naar levensbeschouwing en journalistiek. Of de vervanging van EenVandaag door een soap. Van der Molen gaf aan uit te kijken naar de definitieve plannen. Hij vond het alvast een goede zaak dat er in ieder geval een akkoord ligt tussen EO en NPO over religieuze programma’s. Tot slot vroeg Van der Molen naar een structurele oplossing voor de dalende Ster-inkomsten, want reserves inzetten om tekorten aan te vullen vindt het CDA geen solide financieel beleid.

Behoud aspirant-omroepen

De mediawetgeving is volgens het CDA op een aantal onderdelen verouderd. Bijvoorbeeld als het gaat om de plek van aspirant-omroepen (zoals HUMAN, WNL en PowNed) in het bestel. Net als de minister vindt het CDA dat deze omroepen alleen in aanmerking mogen komen voor een definitieve plek als zij hun toegevoegde waarde hebben aangetoond. Daarnaast zeggen de ledenaantallen iets over de maatschappelijke legitimatie. Maar volgens Van der Molen is de huidige grens hiervoor van 150.000 leden anno 2018 om verschillende redenen niet meer reëel. Daarom heeft hij de minister gevraagd om met een nieuw voorstel te komen.

Regionale en lokale media
Het CDA vindt het een gevaar voor het functioneren van de lokale democratie wanneer regionale en lokale media onder druk staan. Daarom heeft Van der Molen er samen met de ChristenUnie op aangedrongen dat gemeenten het daarvoor afgesproken bedrag (verplicht) investeren in de lokale media. Verder is het CDA blij dat per 1 januari 2019 de proef met ‘vensterprogrammering’ (een tijdslot voor regionale media op landelijke televisie) van start gaat. Tot slot wilde Van der Molen weten hoe het staat met de 17 miljoen die op de plank ligt voor regiojournalistiek.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.