Woordvoerder Harry van der Molen heeft tijdens het begrotingsdebat Binnenlandse Zaken opnieuw de zorgelijke financiële situatie van veel gemeentes aangestipt. Al voor de coronacrisis verkeerden de gemeenten in zwaar weer, en dat is het afgelopen half jaar alleen maar erger geworden. De inkomsten zijn sterk teruggelopen terwijl ze alleen maar meer kosten maken.

Op Prinsjesdag werd bekend dat het Rijk de gemeenten in 2020 gaat steunen met 1,5 miljard euro. Dat is heel goed, aldus Van der Molen, maar een structurele oplossing ontbreekt. Met dat bedrag worden alleen maar de misgelopen inkomsten en extra uitgaven gedekt. Het structurele tekort van de gemeenten blijft daarmee bestaan. Als daar niets aan verandert, komt de uiteindelijke rekening bij de inwoners te liggen.

Van der Molen: “Gemeenten verzorgen heel veel dingen waar we allemaal van profiteren. Het afval dat opgehaald wordt, andere voorzieningen, maar al die voorzieningen en diensten moeten wel betaald worden. Als gemeenten te lang in de financiële problemen zitten, gaan de inwoners dat merken. Om de begroting rond te krijgen gaan bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen omhoog, of je krijgt de vraag of de bibliotheek open kan blijven. Als die dicht gaat denk je: ik blijf wel belasting betalen, maar wat krijg ik ervoor terug?” Hij riep de minister op om met een meer structurele oplossing voor de gemeenten te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.