08 juli 2022

Van Dijk: Laat jongeren financieel kwetsbare inwoners helpen via maatschappelijke diensttijd

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over het toeslagenstelsel, dat we volgens woordvoerder financiën Inge van Dijk "veel te ingewikkeld" hebben gemaakt. Het kabinet zet stappen om het stelsel te verbeteren en in het coalitieakkoord is afgesproken om op termijn de toeslagen af te schaffen, 'zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen'.

Tijdens het debat vroeg Van Dijk aandacht voor het zogeheten 'doenvermogen' van inwoners: is het aanvragen van toeslagen voor mensen nog wel behapbaar of hebben we het hen te moeilijk gemaakt? Het antwoord is ja. Van Dijk brak daarom een lans voor initiatieven waarbij mensen elkaar helpen om toeslagen aan te vragen. Recent bezocht ze met minister-president Rutte een aantal van deze initiatieven in Den Haag. Van Dijk: "Deze initiatieven laten ons de kracht van de samenleving zien en voelen. Initiatieven in de lucht gehouden door mensen die tegen me zeiden 'ik laat iemand pas los als ze echt geholpen zijn'. En dat is nodig. 2 miljoen mensen in Nederland kunnen dit gewoon niet alleen." Aldus van Dijk. 

De Nationale Ombudsman schrijft in een recent verschenen rapport hoe moeilijk het voor kwetsbare ouderen is om financiële hulp bij de overheid aan te vragen. Hierom maken ze vaak geen gebruik van inkomensvoorzieningen, waar ze wel recht op hebben. En dat terwijl de inflatie de pan uit rijst. Voor Van Dijk was dit aanleiding om afgelopen week, samen met fractiegenoot Lucille Werner, een motie in te dienen die het kabinet verzoekt om bij de invulling van de maatschappelijke diensttijd te verkennen of en hoe jongeren kunnen worden ingezet om ondersteuning te bieden aan financieel kwetsbare inwoners. "Met als doel hun financiële zelfredzaamheid te versterken en daarmee onder andere ondergebruik van inkomensvoorzieningen terug te dringen", zo betoogde Van Dijk.

De Tweede Kamer stemde met grote meerderheid in met het voorstel van Van Dijk en Werner, wat een duidelijk signaal aan het kabinet is om hiermee aan de slag te gaan. Wordt vervolgd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.