Het is een goede zaak dat het kabinet huishoudens gaat compenseren voor hun stijgende energierekening. Maar dat pakket van in totaal 3,2 miljard euro is op dit moment te algemeen, vindt het CDA. Daarom diende woordvoerder Inge van Dijk samen met D66 een motie in, om ervoor te zorgen dat de huishoudens die dat het hardst nodig hebben, het meest ondersteund worden.
 
Volgens dit voorstel moeten specifieke huishoudens met een laag inkomen via de gemeente gecompenseerd worden, in de vorm van een energietoelage. Dit kost in totaal 200 miljoen euro en zou betaald moeten worden uit het bestaande budget voor de maatregelen.
 
In zijn reactie op deze motie zei staatssecretaris Vijlbrief dat het kabinet het doel van het voorstel ondersteunt. Er moet alleen wel eerst met de gemeenten gekeken worden of het ook uitgevoerd kan worden en of er financieel genoeg dekking voor is. Het kabinet hoopt volgende week duidelijkheid te kunnen geven over het nieuwe plan.
 
Van Dijk diende nog een tweede motie in. Daarin vraagt zij de regering de ontwikkeling van de energieprijzen te monitoren en tweemaandelijks aan de Kamer te rapporteren over de inkomenseffecten voor burgers en bedrijven. Op die manier kan de Tweede Kamer vinger aan de pols houden met betrekking tot de stijgende energierekening.
 
Volgende week wordt over de moties gestemd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.