Kandidaten TK21
20 mei 2022

Van Dijk: Voorjaarsnota is evenwichtig pakket

Financieel woordvoerder Inge van Dijk is heel tevreden met de voorstellen van het kabinet in de Voorjaarsnota. Met de extra uitgaven voor Defensie, het vervroegen van de verhoging van het minimumloon en het herstel van de koppeling van de AOW aan het minimumloon wordt de lopende begroting voor 2022 op een aantal belangrijke punten aangepast. 

In een tijd waarin veel mensen moeite hebben om rond te komen, vindt het CDA het versneld verhogen van het minimumloon en het herstellen van de koppeling met AOW eerlijk en rechtvaardig. Zo wordt voorkomen dat oudere mensen in koopkracht achterblijven en zorgen we dat (meer) werken voor mensen met de laagste inkomens loont. 

Het herstel van de koppeling van de AOW betekent dat de AOW-uitkeringen weer meestijgen met het minimumloon en dus ook per 1 januari 2023 omhooggaan. Elke oudere die AOW ontvangt, profiteert hiervan. 

Het kabinet trekt ook ruim 2 miljard per jaar extra uit voor Defensie. Dit bedrag komt boven op de extra investeringen die al in het coalitieakkoord zijn afgesproken. Hiermee krijgt de krijgsmacht de mogelijkheden en de middelen om onze veiligheid te kunnen blijven garanderen. Het CDA pleit hier al langer voor. Niet uit luxe maar uit noodzaak, met de gruwelijke beelden van de oorlog in Oekraïne dagelijks op tv. Met de extra investeringen komen de totale uitgaven voor Defensie in 2024 en 2025 uit op de afgesproken NAVO-norm van 2% BBP. 

Woordvoerder Inge van Dijk:
“Het kabinet heeft goed geluisterd naar de Tweede Kamer. Er ligt een evenwichtig pakket, waarmee we zorgen voor meer bestaanszekerheid en fors investeren in onze veiligheid. Dat is goed voor de hardwerkende Nederlander, voor onze senioren, en voor de mannen en vrouwen in onze krijgsmacht. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.”

De maatregelen in de Voorjaarsnota zijn voor het CDA belangrijke verbeteringen, die in lijn zijn met het CDA-verkiezingsprogramma. Over de maatregelen hebben de vier coalitiepartijen intensief onderhandeld. Voor het CDA werden deze onderhandelingen gedaan door fractievoorzitter Pieter Heerma. 

Als dekking voor de extra uitgaven wordt onder meer de belasting voor bedrijven en hogere inkomens verhoogd. Een ander deel komt voor rekening van het klimaatfonds, het groeifonds en het stikstoffonds. 

Klik hier om de Voorjaarsnota te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.