CDA-Kamerlid Martijn van Helvert wil dat Nederland een speciaal gezant voor de vrijheid van geloof en levensovertuiging aanstelt. In het Regeerakkoord wordt duidelijk aangegeven dat het kabinet op wil komen voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld vervolgde christenen. Daarom heeft Van Helvert, samen met CU en SGP, tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken voorgesteld om een speciaal gezant aan te stellen die zich fulltime met artikel 18 van de Verklaring van de Rechten van de Mens bezighoudt. Artikel 18 gaat over de vrijheid van geweten, geloof en religie. 

Van Helvert: “Wereldwijd worden mensen en gemeenschappen gediscrimineerd, behandeld als tweederangsburgers of zelfs vervolgd, gevangengezet of vermoord vanwege hun religieuze overtuiging, hun wens om die overtuiging te veranderen of omdat ze afstand nemen van religie. Deze intolerantie is een vroege indicator van mogelijk geweld en conflicten, ook gewapende, later. Dat maakt het verdedigen van de levensbeschouwelijke vrijheid in de wereld des te urgenter.”

Het is de bedoeling dat de speciaal gezant de Kamer structureel rapporteert over de manier waarop verschillende landen hiermee omgaan. Het is volgens Van Helvert belangrijk dat Nederland zich hier actiever mee bemoeit: “Wij Kamerleden spreken vanuit onszelf, of desnoods vanuit onze politieke partij. Zo’n ambassadeur kan in een ander land namens Nederland spreken. Die heeft daardoor veel meer invloed.”

Het voorstel van Van Helvert kan rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Minister Blok liet weten dat het behoort tot de prioriteiten van het Regeerakkoord en sprak zijn steun voor de motie uit.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.