Nederland is een van de dichtstbevolkte en meest verstedelijkte landen ter wereld. Die verstedelijking zet bovendien door. In de komende decennia zullen veel van onze dorpen en kleinere steden krimpen terwijl de grote steden juist doorgroeien. Steeds meer mensen willen immers in de grote stad wonen. De stad bloeit en bruist, en is de motor van de Nederlandse economie. Die toestroom biedt kansen maar vormt ook een grote uitdaging. Het CDA wil dat die uitdagingen effectief èn met spoed worden aangepakt.

Het CDA Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven (‘G5’) willen dat iedereen betaalbaar in de grote stad kan wonen: studenten, singles, jonge gezinnen en ouderen. BETAALBAAR WONEN is voor het CDA daarom topprioriteit. Het CDA wil bovendien dat mensen op een prettige wijze in die grote stad kunnen wonen, werken en leven. Het CDA wil een LEEFBARE STAD. Tenslotte wil het CDA dat de grote stad toegankelijk blijft voor mensen, zowel voor stadsbewoners die bijvoorbeeld forenzen als voor bezoekers. Het CDA wil daarom tevens een BEREIKBARE STAD.

Om in de grote steden betaalbaar wonen mogelijk te maken en om de grote steden leefbaar en bereikbaar te houden, stellen het CDA Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven (‘G5’) een aanpak voor die beschreven staat in het Stadsmanifest ‘Voor een stad die we willen doorgeven’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.