28 maart 2017

Voorlopige portefeuilleverdeling CDA Tweede Kamerfractie bekend

Vandaag is de voorlopige portefeuilleverdeling bekend geworden van de CDA Tweede Kamerfractie. Via de persoonlijke websites vindt u ook de contactgegevens.

Sybrand Buma
Fractievoorzitter

Mustafa Amhaouch
Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, innovatie, bedrijfslevenbeleid en (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Joba van den Berg
Koninkrijksrelaties, Rijksdienst, Telecom en Postmarkt, mededinging en aanbestedingen.

Hanke Bruins Slot
Binnenlandse Zaken, medisch ethische thema’s, sport en veteranen.

Chris van Dam
Politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak, juridische beroepen (incl. rechtsbijstand), grensbewaking, rampenbestrijding,  grote stedenbeleid.

Jaco Geurts
Landbouw, visserij, natuur, plattelandsbeleid en krimp, water en (landbouw)milieu.

Pieter Heerma
Sociale Zaken en AOW

Martijn van Helvert 
Mobiliteit, Infrastructuur (met uitzondering spoorwegen),  luchtvaart, mainports, binnenvaart, bescherming koopvaardij, mensenrechtenbeleid, Christenvervolging en Internationale Organisaties.

Mona Keijzer
Curatieve zorg, asiel en integratie

Raymond Knops
Defensie, Buitenlandse Zaken, Midden-Oosten, Militaire missies

Anne Kuik
Zorg (care)

Maurits von  Martels
Spoor , glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie,  dierproeven, gastvrijheidseconomie, toerisme, milieu, externe veiligheid en biobrandstoffen.

Harry van der Molen
MBO, Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid en media

Agnes Mulder
MKB, handel, energie, gasdossier, grondstoffen, klimaat en duurzaamheid

Pieter Omtzigt
Europa, financiën, fiscale zaken en pensioenen.

Rene Peters
Armoedebeleid, schuldhulpverlening, jeugdzorg, jeugdreclassering en kinderbescherming.

Michel Rog
Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs, huisvesting, lerarenbeleid, cultuur en emancipatiebeleid

Erik Ronnes
Wonen, Ruimtelijke ordening, omgevingswet , financiële sector en staatsdeelnemingen

Madeleine van Toorenburg
Veiligheidsbeleid, terrorisme, drugs, georganiseerde misdaad, adolescentenstrafrecht, Dienst Justitiële Inrichtingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.