08 juli 2022

Werner: Langere indicatieduur pgb bij langdurige zorg

Tweede Kamerlid Lucille Werner wil een langere indicatieduur voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), het bedrag waarmee mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben deze zelf kunnen inkopen.

Nu is het zo dat mensen met een langdurige beperking of ziekte elk jaar, en in veel gevallen nog vaker, moeten bewijzen dat zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Werner over deze situatie: “Het is schandalig dat iemand die bijvoorbeeld niet kan lopen keer op keer moet bewijzen dat hij niet kan lopen. We moeten onderscheid maken in wanneer iemand een levenslange beperking heeft of niet. En daar het systeem van pgb op aanpassen.”

Samen met haar PvdA-collega Mohammed Mohandis deed Werner deze week een voorstel om meerjarige indicaties in te voeren, met als uitgangspunt de duur van iemands beperking. Daarbij zou er een tussentijdse evaluatiemoment moeten komen om vast te stellen in hoeverre de dienstverlening die pgb-houders ontvangen nog passend is. Deze motie, met een verzoek aan het kabinet om hierover vóór de Kerst met gemeenten en zorgverzekeraars concrete afspraken te maken, werd unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.