04 december 2013

Wetenschappelijk Instituut over de maatschappelijke onderneming

Op woensdag 4 december presenteert het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA de periscoop Het CDA en de maatschappelijke onderneming. Het eerste exemplaar zal door Willem van Leeuwen, senior fellow van het WI, overhandigd worden aan Sybrand Buma. Sybrand Buma en Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde in Tilburg, zullen reageren op het rapport.

De presentatie vindt plaats op het partijbureau van het CDA (Buitenom 18, Den Haag) en begint om 17 uur.

In 2005 publiceerde het WI het rapport Investeren in de samenleving. De periscoop  is een actualisering van dat rapport en gaat in op vragen over de missie en positie van de maatschappelijke onderneming. 

Het rapport beschrijft de ontwikkelingen rondom de maatschappelijke onderneming tijdens de afgelopen twintig jaar. Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen waar te nemen. De wereld van ‘Den Haag’, van de institutionele belangen, van de machtsstrijd tussen overheid en gevestigde maatschappelijke organisaties. De gemeenschap doet niet echt mee.

De andere ontwikkeling is die van de vitale samenleving, van de gemeenschap waar het bruist van initiatieven. Waar nieuwe wegen en verrassende samenwerkingsvormen worden gevonden. De samenleving eist ruimte terug. De gemeenschap wil initiatief kunnen nemen en het voor het zeggen hebben. 

De maatschappelijke onderneming moet weer verankering krijgen in de samenleving. Het CDA vertrouwt daarbij op burgers en hun maatschappelijke verbanden. Die verankering loopt langs drie lijnen: er moet ruimte komen voor burgers die samen een deel van de beheeractiviteiten uit willen voeren; de maatschappelijke meerwaarde moet worden vastgelegd in het bestuursmodel; en de checks and balances moeten worden verbeterd.

Aanbevelingen

Tot slot bevat de periscoop een aantal aanbevelingen voor een CDA-agenda. Zij zijn erop gericht dat de gemeenschap weer in positie wordt gebracht, maatschappelijke ondernemingen weer verbinding met de samenleving moeten maken en nieuwe maatschappelijke initiatieven de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.