30 september 2021

Wopke Hoekstra: Een nieuw begin

Vandaag hebben wij een hoognodig besluit genomen in het formatieproces waarover ik u graag bijpraat. Gisteravond hebben Pieter Heerma en ik namens de Tweede Kamerfractie van het CDA ingestemd met het starten van onderhandelingen met de VVD, D66 en ChristenUnie. We maken een nieuw begin. Een begin met onderhandelingen. En als dat inhoudelijk lukt, ook een nieuw begin met een stabiel meerderheidskabinet.

Een nieuw kabinet heeft de opdracht verantwoordelijkheid te nemen om Nederland te verbinden daar waar verschillen zijn ontstaan. Om ons land gezonder door te geven aan de volgende generatie en recht te doen aan al die Nederlanders die verlangen naar een betrouwbare en dienstbare overheid. Daarmee dienen we het algemeen belang en zijn we er voor alle Nederlanders die rekenen op meer betaalbare huizen, het oplossen van het klimaatprobleem en het keihard aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Dat is de opdracht waar het CDA zich voor zal blijven inzetten, ook de komende onderhandelingen.

Voor het CDA staat namelijk voorop dat we verder kijken dan de waan van de dag en met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor de volgende generatie. We staan voor grote uitdagingen op het gebied van volkshuisvesting, veiligheid en het klimaat. Dat vraagt om verstandige keuzes voor Nederland. Daarbij hoort een eerlijke en sterke economie waar je met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdient en vaker de zekerheid hebt van een vast contract. Een veilige en verantwoordelijke samenleving waar we zorgdragen voor elkaar en waar we onze normen bewaken en onze waarden beschermen. En een dienstbare en betrouwbare overheid die naast mensen staat en oog heeft voor hun zorgen.

Met de start van onderhandelingen hopen we een punt te zetten achter de formatieperikelen van de afgelopen maanden. Iets waar we allemaal medeverantwoordelijk voor zijn. Daarom is het tijd voor een nieuw begin. Volgende week zullen de vier partijen aan de slag gaan met de inhoudelijke onderhandelingen over een regeerakkoord. Ondertussen kunt u de formatie blijven volgen via CDA.nl/formatie.

Met vriendelijke groet,

Wopke Hoekstra
Partijleider

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.